flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Dzień Niepodległości

Swieckich urlop : Œwiętuje niepodległoœć od Francji (9 listopada 1953).
AMERYKA PółNOCNA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
AFRYKA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
AMERYKA POłUDNIOWA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
POłUDNIOWY PACYFIK
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
AZJA
KrajData
Kambodża 9 listopada, 2018
EUROPA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent
AMERYKA ŚRODKOWA
KrajData
This holiday is not celebrated on this continent