flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
1970 - 2070: bank-holidays.com brings together a century's data (either archived or projected). With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Kalendarz międzynarodowych festiwali i uroczystości, rocznice

2020: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 2 miesięcyNazwa Data więcej
arodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu*poniedziałek 27 stycznia, 2020
view more
Œwiatowy Dzień Raka*wtorek 4 lutego, 2020
view more
Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych*czwartek 6 lutego, 2020
view more
Dzień Radio Œwiat*czwartek 13 lutego, 2020
view more
Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej*czwartek 20 lutego, 2020
view more
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego*piątek 21 lutego, 2020
view more
Międzynarodowy Dzień Kobiet*niedziela 8 marca, 2020
view more
Journée Internationale de la Francophonie*piątek 20 marca, 2020
view more
March Equinoxpiątek 20 marca, 2020
view more
Dzień Praw Człowieka*sobota 21 marca, 2020
view more
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš*sobota 21 marca, 2020
view more
Œwiatowy Dzień Poezji*sobota 21 marca, 2020
view more
Œwiat dół Syndrome Day*sobota 21 marca, 2020
view more
Œwiatowy Dzień Wody*niedziela 22 marca, 2020
view more
World TB Day*niedziela 22 marca, 2020
view more
Œwiatowy Dzień Meteorologii*poniedziałek 23 marca, 2020
view more
Dzień GruŸlicy Œwiat*wtorek 24 marca, 2020
view more
Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar*wtorek 24 marca, 2020
view more
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie*środa 25 marca, 2020
view more
Autyzm Œwiatowy Dzień Œwiadomoœci*czwartek 2 kwietnia, 2020
view more
Œwiatowy Dzień Zdrowia*wtorek 7 kwietnia, 2020
view more
Record Store Day*sobota 18 kwietnia, 2020
view more
Dzień Ziemi*środa 22 kwietnia, 2020
view more
Rezerwuj Œwiatowy Dzień autorskie*czwartek 23 kwietnia, 2020
view more
Dzień Malarii Œwiat*sobota 25 kwietnia, 2020
view more
World Intellectual Property Day*niedziela 26 kwietnia, 2020
view more
World Immunization Week*poniedziałek 27 kwietnia, 2020
view more
Œwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy*wtorek 28 kwietnia, 2020
view more

Arodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu -
poniedziałek 27 stycznia, 2020

: Http://www.un.org/en/holocaustremembrance/2012/calendar2012.html


Œwiatowy Dzień Raka -
wtorek 4 lutego, 2020

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/en/index.html


Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych -
czwartek 6 lutego, 2020

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/en/index.html


Dzień Radio Œwiat -
czwartek 13 lutego, 2020

: Http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/


Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej -
czwartek 20 lutego, 2020

: Http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego -
piątek 21 lutego, 2020

: Http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/


Międzynarodowy Dzień Kobiet -
niedziela 8 marca, 2020

: Http://www.un.org/en/events/womensday/


Journée Internationale de la Francophonie -
piątek 20 marca, 2020

: Http://www.francophonie.org/


March Equinox -
piątek 20 marca, 2020

:


Dzień Praw Człowieka -
sobota 21 marca, 2020

: For business, try to avoid: Easter, July, mid-December to mid-January


Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš -
sobota 21 marca, 2020

: Http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/


Œwiatowy Dzień Poezji -
sobota 21 marca, 2020

: Http://www.un.org/en/events/poetryday/


Œwiat dół Syndrome Day -
sobota 21 marca, 2020

: Http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/


Œwiatowy Dzień Wody -
niedziela 22 marca, 2020

: Http://www.un.org/en/events/waterday/


World TB Day -
niedziela 22 marca, 2020

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html


Œwiatowy Dzień Meteorologii -
poniedziałek 23 marca, 2020

: Http://www.wmo.int/worldmetday/


Dzień GruŸlicy Œwiat -
wtorek 24 marca, 2020

: Http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/


Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar -
wtorek 24 marca, 2020

: Http://www.un.org/en/events/righttotruthday/


Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie -
środa 25 marca, 2020

: Http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/


Autyzm Œwiatowy Dzień Œwiadomoœci -
czwartek 2 kwietnia, 2020

: Http://www.un.org/en/events/autismday/


Œwiatowy Dzień Zdrowia -
wtorek 7 kwietnia, 2020

: Http://www.who.int/world-health-day/en/


Record Store Day -
sobota 18 kwietnia, 2020

: Http://www.recordstoreday.com/


Dzień Ziemi -
środa 22 kwietnia, 2020

: Http://ww2.earthday.net/


Rezerwuj Œwiatowy Dzień autorskie -
czwartek 23 kwietnia, 2020

: Http://www.un.org/en/events/bookday/


Dzień Malarii Œwiat -
sobota 25 kwietnia, 2020

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/malaria/en/index.html


World Intellectual Property Day -
niedziela 26 kwietnia, 2020

: Http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/


World Immunization Week -
poniedziałek 27 kwietnia, 2020

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html


Œwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy -
wtorek 28 kwietnia, 2020

: Http://www.un.org/en/events/safeworkday/