Kanada (Quebec), dziś obchodzisz Święto narodowe! EDIT życzy Ci wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
The public holidays historical site has been reflecting the world's contemporary reality since 1997 in real time. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Kalendarz międzynarodowych festiwali i uroczystości, rocznice

2016: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 2 miesięcyNazwa Data więcej
Międzynarodowy Dzień Kobiet*wtorek 8 marca, 2016
view more
Journée Internationale de la Francophonie*niedziela 20 marca, 2016
view more
March Equinoxniedziela 20 marca, 2016
view more
Dzień Praw Człowieka*poniedziałek 21 marca, 2016
view more
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš*poniedziałek 21 marca, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Poezji*poniedziałek 21 marca, 2016
view more
Œwiat dół Syndrome Day*poniedziałek 21 marca, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Wody*wtorek 22 marca, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Meteorologii*środa 23 marca, 2016
view more
Dzień GruŸlicy Œwiat*czwartek 24 marca, 2016
view more
Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar*czwartek 24 marca, 2016
view more
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie*piątek 25 marca, 2016
view more
World TB Day*piątek 25 marca, 2016
view more
Autyzm Œwiatowy Dzień Œwiadomoœci*sobota 2 kwietnia, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Zdrowia*czwartek 7 kwietnia, 2016
view more
Record Store Day*poniedziałek 18 kwietnia, 2016
view more
Dzień Ziemi*piątek 22 kwietnia, 2016
view more
Rezerwuj Œwiatowy Dzień autorskie*sobota 23 kwietnia, 2016
view more
Dzień Malarii Œwiat*poniedziałek 25 kwietnia, 2016
view more
World Intellectual Property Day*wtorek 26 kwietnia, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy*czwartek 28 kwietnia, 2016
view more
World Immunization Week*sobota 30 kwietnia, 2016
view more
dzynarodowy Dzień Rodzin*niedziela 15 maja, 2016
view more
Dzień bez Papierosa*wtorek 31 maja, 2016
view more
Dzień bez Papierosawtorek 31 maja, 2016
view more
Dzień Dziecka*środa 1 czerwca, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Przeciwko Pracy Dzieci*niedziela 12 czerwca, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Dawcy Krwi*wtorek 14 czerwca, 2016
view more
International Yoga Dayponiedziałek 20 czerwca, 2016
view more
World Hepatitis Day*piątek 29 lipca, 2016
view more
September Equinoxpiątek 23 września, 2016
view more
Œwiatowy dzień antykoncepcji**poniedziałek 26 września, 2016
view more

Międzynarodowy Dzień Kobiet -
piątek 8 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/womensday/


Journée Internationale de la Francophonie -
środa 20 marca, 2019

: Http://www.francophonie.org/


March Equinox -
środa 20 marca, 2019

:


Dzień Praw Człowieka -
środa 21 marca, 2018

: For business, try to avoid: Easter, July, mid-December to mid-January


Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš -
czwartek 21 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/


Œwiatowy Dzień Poezji -
czwartek 21 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/poetryday/


Œwiat dół Syndrome Day -
czwartek 21 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/


Œwiatowy Dzień Wody -
piątek 22 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/waterday/


Œwiatowy Dzień Meteorologii -
sobota 23 marca, 2019

: Http://www.wmo.int/worldmetday/


Dzień GruŸlicy Œwiat -
niedziela 24 marca, 2019

: Http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/


Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar -
niedziela 24 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/righttotruthday/


Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie -
poniedziałek 25 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/


World TB Day -
niedziela 25 marca, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html


Autyzm Œwiatowy Dzień Œwiadomoœci -
wtorek 2 kwietnia, 2019

: Http://www.un.org/en/events/autismday/


Œwiatowy Dzień Zdrowia -
niedziela 7 kwietnia, 2019

: Http://www.who.int/world-health-day/en/


Record Store Day -
czwartek 18 kwietnia, 2019

: Http://www.recordstoreday.com/


Dzień Ziemi -
poniedziałek 22 kwietnia, 2019

: Http://ww2.earthday.net/


Rezerwuj Œwiatowy Dzień autorskie -
wtorek 23 kwietnia, 2019

: Http://www.un.org/en/events/bookday/


Dzień Malarii Œwiat -
czwartek 25 kwietnia, 2019

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/malaria/en/index.html


World Intellectual Property Day -
piątek 26 kwietnia, 2019

: Http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/


Œwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy -
niedziela 28 kwietnia, 2019

: Http://www.un.org/en/events/safeworkday/


World Immunization Week -
poniedziałek 30 kwietnia, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html


Dzynarodowy Dzień Rodzin -
środa 15 maja, 2019

: Http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/InternationalDayofFamilies.aspx


Dzień bez Papierosa -
piątek 31 maja, 2019

: Http://www.who.int


Dzień bez Papierosa -
piątek 31 maja, 2019

:


Dzień Dziecka -
piątek 1 czerwca, 2018

: The International Children's Day (ICD) is celebrated in numerous countries on June 1 each year.The ICD had its origin in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925. It is not clear as to why June 1 was chosen as the ICD: one theory has it that the Chinese consul-general in San Francisco (USA) gathered a number of Chinese orphans to celebrate the Dragon Boat Festival in 1925, which happened to be on June 1 that year, and also coincided with the conference in Geneva. Wikipedia


Œwiatowy Dzień Przeciwko Pracy Dzieci -
środa 12 czerwca, 2019

: Http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/WDACL/lang--en/index.htm


Œwiatowy Dzień Dawcy Krwi -
piątek 14 czerwca, 2019

: Http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2013/en/index.html


International Yoga Day -
czwartek 20 czerwca, 2019

:


World Hepatitis Day -
niedziela 29 lipca, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html


September Equinox -
niedziela 23 września, 2018

:


Œwiatowy dzień antykoncepcji -
środa 26 września, 2018

: Suédois observed in Austria, China, Cezch Republic, Estonia, Finland, Ireland, Israel, Latvia, Latin America, Lithuania, Norway, Poland, Russia, Slovenia, Sweden