flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Welcome to bank-holidays.com, Feel the world's pulse! Day and night, our journalists are monitoring the world's press and the financial centers to bring you the most accurate information. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Kalendarz międzynarodowych festiwali i uroczystości, rocznice

2019: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 2 miesięcyNazwa Data więcej
Międzynarodowy Dzień Kobiet*piątek 8 marca, 2019
view more
Journée Internationale de la Francophonie*środa 20 marca, 2019
view more
March Equinoxśroda 20 marca, 2019
view more
Dzień Praw Człowieka*czwartek 21 marca, 2019
view more
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš*czwartek 21 marca, 2019
view more
Œwiatowy Dzień Poezji*czwartek 21 marca, 2019
view more
Œwiat dół Syndrome Day*czwartek 21 marca, 2019
view more
Œwiatowy Dzień Wody*piątek 22 marca, 2019
view more
Œwiatowy Dzień Meteorologii*sobota 23 marca, 2019
view more
Dzień GruŸlicy Œwiat*niedziela 24 marca, 2019
view more
Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar*niedziela 24 marca, 2019
view more
World TB Day*niedziela 24 marca, 2019
view more
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie*poniedziałek 25 marca, 2019
view more

Międzynarodowy Dzień Kobiet -
niedziela 8 marca, 2020

: Http://www.un.org/en/events/womensday/


Journée Internationale de la Francophonie -
środa 20 marca, 2019

: Http://www.francophonie.org/


March Equinox -
środa 20 marca, 2019

:


Dzień Praw Człowieka -
czwartek 21 marca, 2019

: For business, try to avoid: Easter, July, mid-December to mid-January


Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš -
czwartek 21 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/


Œwiatowy Dzień Poezji -
czwartek 21 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/poetryday/


Œwiat dół Syndrome Day -
czwartek 21 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/


Œwiatowy Dzień Wody -
piątek 22 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/waterday/


Œwiatowy Dzień Meteorologii -
sobota 23 marca, 2019

: Http://www.wmo.int/worldmetday/


Dzień GruŸlicy Œwiat -
niedziela 24 marca, 2019

: Http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/


Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar -
niedziela 24 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/righttotruthday/


World TB Day -
niedziela 24 marca, 2019

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html


Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie -
poniedziałek 25 marca, 2019

: Http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/