The public holidays historical site has been reflecting the world's contemporary reality since 1997 in real time. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

2016: Kalendarz międzynarodowych festiwali i uroczystości, rocznice

2016: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 2 miesięcyNazwa Data więcej
September Equinoxczwartek 22 września, 2016
view more
Œwiatowy dzień antykoncepcji**poniedziałek 26 września, 2016
view more

September Equinox -
piątek 22 września, 2017

:


Œwiatowy dzień antykoncepcji -
wtorek 26 września, 2017

: Suédois observed in Austria, China, Cezch Republic, Estonia, Finland, Ireland, Israel, Latvia, Latin America, Lithuania, Norway, Poland, Russia, Slovenia, Sweden