flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Kalendarz międzynarodowych festiwali i uroczystości, rocznice

2016: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 2 miesięcyNazwa Data więcej
Autyzm Œwiatowy Dzień Œwiadomoœci*sobota 2 kwietnia, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Zdrowia*czwartek 7 kwietnia, 2016
view more
Record Store Day*poniedziałek 18 kwietnia, 2016
view more
Dzień Ziemi*piątek 22 kwietnia, 2016
view more
Rezerwuj Œwiatowy Dzień autorskie*sobota 23 kwietnia, 2016
view more
Dzień Malarii Œwiat*poniedziałek 25 kwietnia, 2016
view more
World Intellectual Property Day*wtorek 26 kwietnia, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy*czwartek 28 kwietnia, 2016
view more
World Immunization Week*sobota 30 kwietnia, 2016
view more
dzynarodowy Dzień Rodzin*niedziela 15 maja, 2016
view more
Dzień bez Papierosa*wtorek 31 maja, 2016
view more
Dzień bez Papierosawtorek 31 maja, 2016
view more

Autyzm Œwiatowy Dzień Œwiadomoœci -
wtorek 2 kwietnia, 2019

: Http://www.un.org/en/events/autismday/


Œwiatowy Dzień Zdrowia -
niedziela 7 kwietnia, 2019

: Http://www.who.int/world-health-day/en/


Record Store Day -
czwartek 18 kwietnia, 2019

: Http://www.recordstoreday.com/


Dzień Ziemi -
niedziela 22 kwietnia, 2018

: Http://ww2.earthday.net/


Rezerwuj Œwiatowy Dzień autorskie -
poniedziałek 23 kwietnia, 2018

: Http://www.un.org/en/events/bookday/


Dzień Malarii Œwiat -
środa 25 kwietnia, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/malaria/en/index.html


World Intellectual Property Day -
czwartek 26 kwietnia, 2018

: Http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/


Œwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy -
sobota 28 kwietnia, 2018

: Http://www.un.org/en/events/safeworkday/


World Immunization Week -
poniedziałek 30 kwietnia, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html


Dzynarodowy Dzień Rodzin -
wtorek 15 maja, 2018

: Http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/InternationalDayofFamilies.aspx


Dzień bez Papierosa -
czwartek 31 maja, 2018

: Http://www.who.int


Dzień bez Papierosa -
czwartek 31 maja, 2018

: