flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Almost everyday, a public holiday is added or modified somewhere in the world. 60% of these modifications are announced within the previous 48 hours. With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Kalendarz międzynarodowych festiwali i uroczystości, rocznice

2016: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 2 miesięcyNazwa Data więcej
Œwiatowy Dzień Raka*czwartek 4 lutego, 2016
view more
Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych*sobota 6 lutego, 2016
view more
Dzień Radio Œwiat*sobota 13 lutego, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej*sobota 20 lutego, 2016
view more
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego*niedziela 21 lutego, 2016
view more
Międzynarodowy Dzień Kobiet*wtorek 8 marca, 2016
view more
Journée Internationale de la Francophonie*niedziela 20 marca, 2016
view more
March Equinoxniedziela 20 marca, 2016
view more
Dzień Praw Człowieka*poniedziałek 21 marca, 2016
view more
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš*poniedziałek 21 marca, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Poezji*poniedziałek 21 marca, 2016
view more
Œwiat dół Syndrome Day*poniedziałek 21 marca, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Wody*wtorek 22 marca, 2016
view more
Œwiatowy Dzień Meteorologii*środa 23 marca, 2016
view more
Dzień GruŸlicy Œwiat*czwartek 24 marca, 2016
view more
Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar*czwartek 24 marca, 2016
view more
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie*piątek 25 marca, 2016
view more
World TB Day*piątek 25 marca, 2016
view more

Œwiatowy Dzień Raka -
poniedziałek 4 lutego, 2019

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/en/index.html


Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych -
środa 6 lutego, 2019

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/en/index.html


Dzień Radio Œwiat -
środa 13 lutego, 2019

: Http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/


Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej -
środa 20 lutego, 2019

: Http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego -
środa 21 lutego, 2018

: Http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/


Międzynarodowy Dzień Kobiet -
czwartek 8 marca, 2018

: Http://www.un.org/en/events/womensday/


Journée Internationale de la Francophonie -
wtorek 20 marca, 2018

: Http://www.francophonie.org/


March Equinox -
wtorek 20 marca, 2018

:


Dzień Praw Człowieka -
środa 21 marca, 2018

: For business, try to avoid: Easter, July, mid-December to mid-January


Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš -
środa 21 marca, 2018

: Http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/


Œwiatowy Dzień Poezji -
środa 21 marca, 2018

: Http://www.un.org/en/events/poetryday/


Œwiat dół Syndrome Day -
środa 21 marca, 2018

: Http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/


Œwiatowy Dzień Wody -
czwartek 22 marca, 2018

: Http://www.un.org/en/events/waterday/


Œwiatowy Dzień Meteorologii -
piątek 23 marca, 2018

: Http://www.wmo.int/worldmetday/


Dzień GruŸlicy Œwiat -
sobota 24 marca, 2018

: Http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/


Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar -
sobota 24 marca, 2018

: Http://www.un.org/en/events/righttotruthday/


Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie -
niedziela 25 marca, 2018

: Http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/


World TB Day -
niedziela 25 marca, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html