flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Wykaz świąt państwowych na świecie

2020: Na tej stronie znajdują się informacje o wszystkich świętach państwowych na świecie w trakcie bieżących 2 miesięcy


Data Kraj Nazwa więcej
Afryka
2020 marca 6linkGhanaDzień Niepodległoœci*
view more
2020 marca 12linkMauritiusŚwięto Narodowe*
view more
2020 marca 20linkTunezjaDzień Niepodległoœci*
view more
2020 marca 21linkNamibiaDzień Niepodległości
view more
Ameryka Środkowa
2020 marca 14linkSaint Vincent i GrenadynyDzień Bohaterów*
view more
2020 marca 17linkMontserratDzień Œwiętego Patryka**
view more
2020 marca 18linkArubaDzień Hymnu i Flagi Narodowej**
view more
Azja
2020 marca 8linkSyryjska Republika ArabskaDzień Rewolucji*
view more
2020 marca 26linkBangladeszDzień Niepodległości*
view more
Europa
2020 marca 4linkBułgariaŚwięto Wyzwolenia**
view more
2020 marca 11linkKrymDzień Republiki*
view more
2020 marca 17linkIrlandiaDzień Œwiętego Patryka**
view more
2020 marca 25linkGrecjaDzień Niepodległoœci**
view more
Południowy Pacyfik
2020 marca 6linkNorfolkDzień Utworzenia*
view more

Dzień Niepodległoœci -
środa 6 marca, 2019

Swieckich urlop : Uznana przez WB w 1957


Święto Narodowe -
czwartek 12 marca, 2020

Swieckich urlop : Przyznana niezależność od Wielkiej Brytanii w 1968 roku


Dzień Niepodległoœci -
środa 20 marca, 2019

Swieckich urlop : Niepodległoœć nadana przez Francuzów w 1956,


Dzień Niepodległości -
czwartek 21 marca, 2019

Swieckich urlop :


Dzień Bohaterów -
sobota 14 marca, 2020

Swieckich urlop : Celebrates paramount Carib Chief, Joseph Chatoyer, the country's sole official national hero, to prevent the Europeans from colonizing St. Vincent and the Grenadines (SVG) in the 18th century.


Dzień Œwiętego Patryka -
niedziela 17 marca, 2019

Swieckich urlop : Urodzi³ siê w Brytanii i za m³odu zosta³ porwany przez Celtów, którzy uczynili go swoim niewolnikiem w Iralndii. Uda³o mu siê zbiec stamt¹d i powróciæ do Brytanii, kiedy mia³ 15 lat. Zdoby³ wykszta³cenie z szko³ach misyjnych i powróci³ do Irlandii. To g³ównie dziêki jego wp³ywowi w Irlandii nasta³ czas piœmiennictwa podczas gdy reszta Europy pogr¹¿ona by³a w ciemnocie. (shagtown.com) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Hymnu i Flagi Narodowej -
środa 18 marca, 2020

Swieckich urlop : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Rewolucji -
piątek 8 marca, 2019

Swieckich urlop : Rocznica dojœcia do władzy Narodowej Rady rewolucyjnej w 1963


Dzień Niepodległości -
wtorek 26 marca, 2019

Swieckich urlop : W 1970 roku wschodnio pakistańska partia, Liga Awami zwyciężyła w wyborach. Jej lider, szejk Mudżibur Rahman, miał zostać premierem, ale prezydent Pakistanu nie zgodził się na to. Mudżibur proklamował niepodległoœć Ludowej Republiki Bangladeszu 26 marca 1971. Wybuchła dziewięciomiesięczna wojna domowa.


Święto Wyzwolenia -
poniedziałek 4 marca, 2019

Swieckich urlop : Przywrócenie trzecim bułgarskiego królestwa po-prawie 500 lat panowania tureckiego. Traktatu z San Stefano, podpisanego w dniu marca marca 1878 był kamieniem milowym w tym procesie, a dzień pozostaje jednym z najbardziej znanych w historii Bułgaria ?? s. Traktat w San Stefano zakończył wojnę rosyjsko-turecką, qui rozpoczęła się w 1877 roku. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Republiki -
środa 11 marca, 2020

Swieckich urlop : Celebrates the referendum of 1991 when more than 80% of the residents of the peninsula voted for the re-establishment of the autonomy within the USSR, not within Ukraine.


Dzień Œwiętego Patryka -
niedziela 17 marca, 2019

Swieckich urlop : Urodzi³ siê w Brytanii i za m³odu zosta³ porwany przez Celtów, którzy uczynili go swoim niewolnikiem w Iralndii. Uda³o mu siê zbiec stamt¹d i powróciæ do Brytanii, kiedy mia³ 15 lat. Zdoby³ wykszta³cenie z szko³ach misyjnych i powróci³ do Irlandii. To g³ównie dziêki jego wp³ywowi w Irlandii nasta³ czas piœmiennictwa podczas gdy reszta Europy pogr¹¿ona by³a w ciemnocie. (shagtown.com) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Niepodległoœci -
poniedziałek 25 marca, 2019

Swieckich urlop : Powstanie przeciwko panowaniu imperium ottomańskigo (1821) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Utworzenia -
piątek 6 marca, 2020

Swieckich urlop : Commemorates the day on which Lt. Philip Gidley King arrived on the island in 1788, establishing the very first European settlement there. He left Post Jackson earlier that year on the Supply along with 22 people, 15 of whom were convicts