flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Wykaz świąt państwowych na świecie

2018: Na tej stronie znajdują się informacje o wszystkich świętach państwowych na świecie w trakcie bieżących 2 miesięcy


Data Kraj Nazwa więcej
Afryka
2018 marca 6linkGhanaDzień Niepodległoœci*
view more
2018 marca 12linkMauritiusŚwięto Narodowe*
view more
2018 marca 20linkTunezjaDzień Niepodległoœci*
view more
2018 marca 21linkNamibiaDzień Niepodległości
view more
2018 kwietnia 3linkGwineaRocznica Drugiej Republiki*
view more
2018 kwietnia 4linkSenegalDzień Niepodległoœci*
view more
2018 kwietnia 18linkZimbabweDzień Niepodległoœci*
view more
2018 kwietnia 25linkSuaziDzień Flagi
view more
2018 kwietnia 27linkSierra LeoneDzień Konstytucji*
view more
2018 kwietnia 27linkRepublika Południowej AfrykiDzień Wolnoœci*
view more
2018 kwietnia 27linkRPA (Wybrzeże żachodnie)Dzień Wolnoœci*
view more
2018 kwietnia 27linkRPA (Wybrzeże Wschodnie)Dzień Wolnoœci*
view more
2018 kwietnia 27linkRPA (Wybrzeże Północne)Dzień Wolnoœci*
view more
2018 kwietnia 27linkRPA (Kwazulu)Dzień Wolnoœci*
view more
2018 kwietnia 27linkRPA (Natal)Dzień Wolnoœci*
view more
2018 kwietnia 27linkRPA (Gauteng)Dzień Wolnoœci*
view more
2018 kwietnia 27linkRPA (Mpumalanga)Dzień Wolnoœci*
view more
2018 kwietnia 27linkRPA (Prowincja Północno-Zachodnia)Dzień Wolnoœci*
view more
2018 kwietnia 27linkRPA (Limpopo)Dzień Wolnoœci*
view more
2018 kwietnia 27linkRPA (Dolna Orania)Dzień Wolnoœci*
view more
2018 kwietnia 27linkTogoDzień Niepodległoœci*
view more
Ameryka Południowa
2018 kwietnia 26linkGeorgia PołudniowaŚwięto Wyzwolenia*
view more
Ameryka Środkowa
2018 marca 14linkSaint Vincent i GrenadynyDzień Bohaterów*
view more
2018 marca 17linkMontserratDzień Œwiętego Patryka**
view more
2018 marca 18linkArubaDzień Hymnu i Flagi Narodowej**
view more
Azja
2018 marca 8linkSyryjska Republika ArabskaDzień Rewolucji*
view more
2018 marca 26linkBangladeszDzień Niepodległości*
view more
2018 kwietnia 1linkIran (Islamska Republika Iranu)Œwięto Islamskiej Republiki*
view more
2018 kwietnia 19linkIzraelDzień Niepodległości (banki są nieczynne)
view more
Europa
2018 marca 5linkBułgariaŚwięto Wyzwolenia**
view more
2018 marca 11linkKrymDzień Republiki*
view more
2018 marca 17linkIrlandiaDzień Œwiętego Patryka**
view more
2018 marca 25linkGrecjaDzień Niepodległoœci**
view more
2018 kwietnia 8linkCyganie, RomŒwięto Narodowe*
view more
Południowy Pacyfik
2018 marca 6linkNorfolkDzień Utworzenia*
view more
2018 kwietnia 6linkCocos Islands (Keeling)Act of Self-Determination
view more

Dzień Niepodległoœci -
wtorek 6 marca, 2018

Swieckich urlop : Uznana przez WB w 1957


Święto Narodowe -
wtorek 12 marca, 2019

Swieckich urlop : Przyznana niezależność od Wielkiej Brytanii w 1968 roku


Dzień Niepodległoœci -
środa 20 marca, 2019

Swieckich urlop : Niepodległoœć nadana przez Francuzów w 1956,


Dzień Niepodległości -
czwartek 21 marca, 2019

Swieckich urlop :


Rocznica Drugiej Republiki -
wtorek 3 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : On 3 April 1984, colonel Lansana Conté led a coup without bloodshed which leads to the seizure of power by the army following the disappearance of Sékou Touré, the president of the first Republic.


Dzień Niepodległoœci -
środa 4 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Uznanie niepodległoœci przez Francję w 1960


Dzień Niepodległoœci -
środa 18 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : On this day in 1980, Southern-Rhodesia gained independence from the British, changing the name into Zimbabwe (based on a Shona term for Great Zimbabwe , an ancient ruined city in the country's south-east the remains of which are now a protected site). ˇ The day marked the end of racial segregation. ˇ In the ninety year span that Zimbabwe was a colony, it was administered by the British South African Company (BSAC) under the name Rhodesia and the Responsible Government under the name Southern Rhodesia. Both administrative systems were under the British monarchy. ˇ In 1965, Zimbabwe became autonomous and was led by a white segregationist government after Ian Smith made a Unilateral Declaration of Independence (UDI) from Britain. This was after the British government had made majority rule a condition for the independence of Rhodesia from Britain. ˇ Smith followed the UDI by declaring Rhodesia a Republic, which however, did not have international recognition. ˇ From June 1979, the Republic of Southern Rhodesia was replaced by Zimbabwe-Rhodesia. Lacking international recognition, after about three months, the country was taken back into the hands of Britain, as per the Lancaster House Agreement which was meant to facilitate transition. ˇ The country once again became a British colony known as Southern Rhodesia. ˇ In the April 1980 elections, Robert Mugabe, head of the Zimbabwe African National Union (ZANU) won the majority and became the Prime Minister of Zimbabwe.


Dzień Flagi -
środa 25 kwietnia, 2018

Swieckich urlop :


Dzień Konstytucji -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Sierra Leone usamodzielniła się w 1961 roku


Dzień Wolnoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Po apartheidu, pierwsze wybory odbyły się w 1994 roku. Republika Południowej Afryki wszystkich ras zostały dopuszczone do okreœlenia przyszłego ich demokracji. Nelson Mandela został wybrany na stanowisko prezesa. 2019 date not confirmed


Dzień Wolnoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Po apartheidu, pierwsze wybory odbyły się w 1994 roku. Republika Południowej Afryki wszystkich ras zostały dopuszczone do okreœlenia przyszłego ich demokracji. Nelson Mandela został wybrany na stanowisko prezesa. 2019 date not confirmed


Dzień Wolnoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Po apartheidu, pierwsze wybory odbyły się w 1994 roku. Republika Południowej Afryki wszystkich ras zostały dopuszczone do okreœlenia przyszłego ich demokracji. Nelson Mandela został wybrany na stanowisko prezesa. 2019 date not confirmed


Dzień Wolnoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Po apartheidu, pierwsze wybory odbyły się w 1994 roku. Republika Południowej Afryki wszystkich ras zostały dopuszczone do okreœlenia przyszłego ich demokracji. Nelson Mandela został wybrany na stanowisko prezesa. 2019 date not confirmed


Dzień Wolnoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Po apartheidu, pierwsze wybory odbyły się w 1994 roku. Republika Południowej Afryki wszystkich ras zostały dopuszczone do okreœlenia przyszłego ich demokracji. Nelson Mandela został wybrany na stanowisko prezesa. 2019 date not confirmed


Dzień Wolnoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Po apartheidu, pierwsze wybory odbyły się w 1994 roku. Republika Południowej Afryki wszystkich ras zostały dopuszczone do okreœlenia przyszłego ich demokracji. Nelson Mandela został wybrany na stanowisko prezesa. 2019 date not confirmed


Dzień Wolnoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Po apartheidu, pierwsze wybory odbyły się w 1994 roku. Republika Południowej Afryki wszystkich ras zostały dopuszczone do okreœlenia przyszłego ich demokracji. Nelson Mandela został wybrany na stanowisko prezesa. 2019 date not confirmed


Dzień Wolnoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Po apartheidu, pierwsze wybory odbyły się w 1994 roku. Republika Południowej Afryki wszystkich ras zostały dopuszczone do okreœlenia przyszłego ich demokracji. Nelson Mandela został wybrany na stanowisko prezesa. 2019 date not confirmed


Dzień Wolnoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Po apartheidu, pierwsze wybory odbyły się w 1994 roku. Republika Południowej Afryki wszystkich ras zostały dopuszczone do okreœlenia przyszłego ich demokracji. Nelson Mandela został wybrany na stanowisko prezesa. 2019 date not confirmed


Dzień Wolnoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Po apartheidu, pierwsze wybory odbyły się w 1994 roku. Republika Południowej Afryki wszystkich ras zostały dopuszczone do okreœlenia przyszłego ich demokracji. Nelson Mandela został wybrany na stanowisko prezesa. 2019 date not confirmed


Dzień Wolnoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Po apartheidu, pierwsze wybory odbyły się w 1994 roku. Republika Południowej Afryki wszystkich ras zostały dopuszczone do okreœlenia przyszłego ich demokracji. Nelson Mandela został wybrany na stanowisko prezesa. 2019 date not confirmed


Dzień Niepodległoœci -
piątek 27 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Przyznanie niepodległoœci przez Francję w 1960


Święto Wyzwolenia -
czwartek 26 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : By British troops who repelled Argentinian forces: On 25 April 1982 the Royal Navy damaged and captured the Argentine submarine Santa Fé at South Georgia. The Argentine garrison in Grytviken under Lieut.-Commander Luis Lagos surrendered without returning the fire, and so did on the following day the detachment in Leith Harbour commanded by Captain Alfredo Astiz. [Wikipedia]


Dzień Bohaterów -
czwartek 14 marca, 2019

Swieckich urlop : Celebrates paramount Carib Chief, Joseph Chatoyer, the country's sole official national hero, to prevent the Europeans from colonizing St. Vincent and the Grenadines (SVG) in the 18th century.


Dzień Œwiętego Patryka -
sobota 17 marca, 2018

Swieckich urlop : Urodzi³ siê w Brytanii i za m³odu zosta³ porwany przez Celtów, którzy uczynili go swoim niewolnikiem w Iralndii. Uda³o mu siê zbiec stamt¹d i powróciæ do Brytanii, kiedy mia³ 15 lat. Zdoby³ wykszta³cenie z szko³ach misyjnych i powróci³ do Irlandii. To g³ównie dziêki jego wp³ywowi w Irlandii nasta³ czas piœmiennictwa podczas gdy reszta Europy pogr¹¿ona by³a w ciemnocie. (shagtown.com) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Hymnu i Flagi Narodowej -
poniedziałek 18 marca, 2019

Swieckich urlop : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Rewolucji -
czwartek 8 marca, 2018

Swieckich urlop : Rocznica dojœcia do władzy Narodowej Rady rewolucyjnej w 1963


Dzień Niepodległości -
poniedziałek 26 marca, 2018

Swieckich urlop : W 1970 roku wschodnio pakistańska partia, Liga Awami zwyciężyła w wyborach. Jej lider, szejk Mudżibur Rahman, miał zostać premierem, ale prezydent Pakistanu nie zgodził się na to. Mudżibur proklamował niepodległoœć Ludowej Republiki Bangladeszu 26 marca 1971. Wybuchła dziewięciomiesięczna wojna domowa.


Œwięto Islamskiej Republiki -
niedziela 1 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Dnia 1 kwietnia, 1979, po zwycięstwie osuwisko w krajowym referendum tylko jedna z opcji (Islamska Republika: Tak lub Nie), Ajatollah Chomeini zgłoszone islamskiego republiki z nowš Konstytucję, odzwierciedlajšcš jego ideałów islamskiego rzšdu. W Ajatollah Chomeini stał najwyższy duchowy przywódca Iranu.


Dzień Niepodległości (banki są nieczynne) -
czwartek 19 kwietnia, 2018

Swieckich urlop :


Święto Wyzwolenia -
poniedziałek 5 marca, 2018

Swieckich urlop : Przywrócenie trzecim bułgarskiego królestwa po-prawie 500 lat panowania tureckiego. Traktatu z San Stefano, podpisanego w dniu marca marca 1878 był kamieniem milowym w tym procesie, a dzień pozostaje jednym z najbardziej znanych w historii Bułgaria ?? s. Traktat w San Stefano zakończył wojnę rosyjsko-turecką, qui rozpoczęła się w 1877 roku. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Republiki -
poniedziałek 11 marca, 2019

Swieckich urlop : Celebrates the referendum of 1991 when more than 80% of the residents of the peninsula voted for the re-establishment of the autonomy within the USSR, not within Ukraine.


Dzień Œwiętego Patryka -
sobota 17 marca, 2018

Swieckich urlop : Urodzi³ siê w Brytanii i za m³odu zosta³ porwany przez Celtów, którzy uczynili go swoim niewolnikiem w Iralndii. Uda³o mu siê zbiec stamt¹d i powróciæ do Brytanii, kiedy mia³ 15 lat. Zdoby³ wykszta³cenie z szko³ach misyjnych i powróci³ do Irlandii. To g³ównie dziêki jego wp³ywowi w Irlandii nasta³ czas piœmiennictwa podczas gdy reszta Europy pogr¹¿ona by³a w ciemnocie. (shagtown.com) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Niepodległoœci -
niedziela 25 marca, 2018

Swieckich urlop : Powstanie przeciwko panowaniu imperium ottomańskigo (1821) Paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Œwięto Narodowe -
niedziela 8 kwietnia, 2018

Swieckich urlop : Commemorates the First Rom World Congress in London in 1971. Marks the beginning of the first International Roma organization and the introduction of the name Rom (instead of Gypsy), and of the Romani anthem and flag,


Dzień Utworzenia -
środa 6 marca, 2019

Swieckich urlop : Commemorates the day on which Lt. Philip Gidley King arrived on the island in 1788, establishing the very first European settlement there. He left Post Jackson earlier that year on the Supply along with 22 people, 15 of whom were convicts


Act of Self-Determination -
piątek 6 kwietnia, 2018

Swieckich urlop :