Niger, dziś obchodzisz Święto narodowe! EDIT życzy Ci wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.
Premiera! Nasza nowa strona www.school-holidays.net wyœwietla zaktualizowane daty wakacji w 550 regionach œwiata
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Almost everyday, a public holiday is added or modified somewhere in the world. 60% of these modifications are announced within the previous 48 hours. With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
FIFTEEN SHADES OF GUITAR Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Katolicyzm : Święta i uroczystości religijne

Katolicyzm : Ta strona informuje o świętach i uroczystościach religijnych na całym świecie w trakcie bieżących 3 miesięcy


Nazwa Data typu więcej
Matka Boska Afrykańska (tylko w Ceucie)środa 5 sierpnia, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**poniedziałek 10 sierpnia, 2020Katolicyzm 
view more
Wniebowzięciepiątek 14 sierpnia, 2020Katolicyzm 
view more
Wniebowzięcie**sobota 15 sierpnia, 2020Katolicyzm 
view more
Wniebowzięcie*sobota 15 sierpnia, 2020Katolicyzm 
view more
Assumption (Guatemala City tylko)sobota 15 sierpnia, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**niedziela 16 sierpnia, 2020Katolicyzm 
view more
Wniebowzięcie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)**poniedziałek 17 sierpnia, 2020Katolicyzm 
view more
Wniebowzięcie**poniedziałek 17 sierpnia, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**sobota 22 sierpnia, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**wtorek 8 września, 2020Katolicyzm 
view more
Matka Boska od Zwycięstwa (tylko w Melilli)wtorek 8 września, 2020Katolicyzm 
view more
Virgen de la Saludwtorek 8 września, 2020Katolicyzm 
view more
Romería de la Virgen de la Fuensanta (tylko w Murcji)wtorek 15 września, 2020Katolicyzm 
view more
Nuestra Seńora de la Bien Aparecida*wtorek 15 września, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**poniedziałek 21 września, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**środa 23 września, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**piątek 2 października, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**poniedziałek 5 października, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**środa 7 października, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**czwartek 15 października, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**sobota 24 października, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**czwartek 29 października, 2020Katolicyzm 
view more
Wszystkich Świętych**niedziela 1 listopada, 2020Katolicyzm 
view more
Wszystkich Œwiętych**niedziela 1 listopada, 2020Katolicyzm 
view more
Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe)**niedziela 1 listopada, 2020Katolicyzm 
view more
Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłych*niedziela 1 listopada, 2020Katolicyzm 
view more
Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)**poniedziałek 2 listopada, 2020Katolicyzm 
view more
Dzień Zaduszny (kliknij)*poniedziałek 2 listopada, 2020Katolicyzm 
view more
Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłychponiedziałek 2 listopada, 2020Katolicyzm 
view more
Wszystkich Świętych*poniedziałek 2 listopada, 2020Katolicyzm 
view more
Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie)*poniedziałek 9 listopada, 2020Katolicyzm 
view more
Regionalne œwięto**środa 11 listopada, 2020Katolicyzm 
view more

Matka Boska Afrykańska (tylko w Ceucie) -
środa 5 sierpnia, 2020

Katolicyzm :


Regionalne œwięto -
poniedziałek 10 sierpnia, 2020

Katolicyzm : St Lorenzo in Huesca only


Wniebowzięcie -
piątek 14 sierpnia, 2020

Katolicyzm :


Wniebowzięcie -
sobota 15 sierpnia, 2020

Katolicyzm : Only in Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Freiburg, Solothurn, Apenzell Innerrhoden, Aargan, Ticino, Wallis, Jura The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: "We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.


Wniebowzięcie -
sobota 15 sierpnia, 2020

Katolicyzm : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.


Assumption (Guatemala City tylko) -
sobota 15 sierpnia, 2020

Katolicyzm :


Regionalne œwięto -
niedziela 16 sierpnia, 2020

Katolicyzm : Fiesta de la Virgen de Urkupińa Cochabamba only


Wniebowzięcie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 17 sierpnia, 2020

Katolicyzm : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: "We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory."


Wniebowzięcie -
poniedziałek 17 sierpnia, 2020

Katolicyzm : as of 2020, the date varies (should always fall on a Monday)


Regionalne œwięto -
sobota 22 sierpnia, 2020

Katolicyzm : Octava de la Virgen in Ciudad Real only


Regionalne œwięto -
wtorek 8 września, 2020

Katolicyzm : Virgen of Fuensanta in Cordoba only


Matka Boska od Zwycięstwa (tylko w Melilli) -
wtorek 8 września, 2020

Katolicyzm :


Virgen de la Salud -
wtorek 8 września, 2020

Katolicyzm :


Romería de la Virgen de la Fuensanta (tylko w Murcji) -
wtorek 15 września, 2020

Katolicyzm :


Nuestra Seńora de la Bien Aparecida -
wtorek 15 września, 2020

Katolicyzm : Patron Saint of Cantabria


Regionalne œwięto -
poniedziałek 21 września, 2020

Katolicyzm : St Matthew, Apostle, author of first gospel. Patron saint of tax collectors Logrońo only


Regionalne œwięto -
środa 23 września, 2020

Katolicyzm : Santa Tecla - St Constant Celebration in Tarragona only


Regionalne œwięto -
piątek 2 października, 2020

Katolicyzm : St Saturninus in Soria only


Regionalne œwięto -
poniedziałek 5 października, 2020

Katolicyzm : St Froilán in León only


Regionalne œwięto -
środa 7 października, 2020

Katolicyzm : Virgin of Rosary in Cadix only


Regionalne œwięto -
czwartek 15 października, 2020

Katolicyzm : St Teresa in Ávila only


Regionalne œwięto -
sobota 24 października, 2020

Katolicyzm : St Raphael in Córdoba only


Regionalne œwięto -
czwartek 29 października, 2020

Katolicyzm : San Narciso Girona only


Wszystkich Świętych -
niedziela 1 listopada, 2020

Katolicyzm : Wiekszoœć sklepów jest pozamykana Dzień teraz honoruje wszystkich świętych Kościoła, nawet tych, którzy nie wiadomo po imieniu. Pierwszy Dzień Wszystkich Świętych wystąpił w dniu 13 maja 609 (C.E.), kiedy Bonifacy IV przyjął Panteon w darze od cesarza Fokasa. Bonifacy zadedykował ją jako kościół Santa Maria Rotonda na cześć Najświętszej Dziewicy i wszystkich męczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), festiwal został poszerzony o wszystkie świętych i kaplicę w St. Kościół Piotra został odpowiednio dedykowany. Papież Grzegorz IV oficjalnie wyznaczony dzień w 837-ta (World Book Encyclopedia)


Wszystkich Œwiętych -
niedziela 1 listopada, 2020

Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.


Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe) -
niedziela 1 listopada, 2020

Katolicyzm : All Saints Day observed by the Catholic community only


Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłych -
niedziela 1 listopada, 2020

Katolicyzm : The day now honors all saints of the church, even those not known by name. The first All Saints' Day occurred on May 13, 609 (C.E.) when Pope Boniface IV accepted the Pantheon as a gift from the Emperor Phocas. Boniface dedicated it as the Church of Santa Maria Rotonda in honor of the Blessed Virgin and all martyrs. During Pope Gregory III's reign (731-741), the festival was expanded to include all saints and a chapel in St. Peter's church was dedicated accordingly. Pope Gregory IV officially designated the day in 837.


Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 2 listopada, 2020

Katolicyzm : Œwięto wszystkich koœcielnych œwiętych, nawet tych nieznanych z imienia Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r. (World Book Encyclopedia)


Dzień Zaduszny (kliknij) -
poniedziałek 2 listopada, 2020

Katolicyzm : This is an ancient festivity that has been much transformed through the years,but which was intended in prehispanic Mexico to celebrate children and the dead. This holiday is a time when Mexican families remember their dead and the continuity of life. The original celebration can be traced to the Aztec civilization, in the month of Miccailhuitontli, presided by the Lady of the Dead , goddess Mictecacihuatl and dedicated to children and the dead. This celebration is also observed in other countries in Latin América. Families visit the graves and engage in sprucing up the gravesite, decorating it with flowers, setting out and eating a festive picnic.


Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłych -
poniedziałek 2 listopada, 2020

Katolicyzm :


Wszystkich Świętych -
poniedziałek 2 listopada, 2020

Katolicyzm : The day now honors all saints of the church, even those not known by name. The first All Saints' Day occurred on May 13, 609 (C.E.) when Pope Boniface IV accepted the Pantheon as a gift from the Emperor Phocas. Boniface dedicated it as the Church of Santa Maria Rotonda in honor of the Blessed Virgin and all martyrs. During Pope Gregory III's reign (731-741), the festival was expanded to include all saints and a chapel in St. Peter's church was dedicated accordingly. Pope Gregory IV officially designated the day in 837.


Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie) -
poniedziałek 9 listopada, 2020

Katolicyzm : City of Madrid only


Regionalne œwięto -
środa 11 listopada, 2020

Katolicyzm : St Martin in Ourense only