Święta i uroczystości na świecie
Grenada, dziś obchodzisz Święto narodowe! EDIT życzy Ci wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.

linkPolinezja Francuska : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

Polinezja Francuska : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 3 miesięcy

 • Waluta: Comptoirs Français du Pacifique Franc (XPF)
 • Internet domain: .pf - Telephone code: +689 - International dialing code: 00
 • Weekend : sobota i niedziela
 • jEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU French (150 million speakers in 30 countries), Polynesian languages (0,9 million speakers) ...
  Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!
 • DataNazwatypuwięcej
  sobota 4 lutego, 2023Międzynarodowy Festiwal du Film documentaire OcéanienrWydarzenia, uroczystości...
  view more
  czwartek 16 lutego, 2023Połowie okresu wakacji (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  sobota 25 lutego, 2023MaratonrImprezy sportowe
  view more
  poniedziałek 27 lutego, 2023Połowie okresu wakacji (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  niedziela 5 marca, 2023Celebracja i protestanckich Koœciołów EwangelickichKatolicyzm lub Protestantyzm
  view more
  czwartek 30 marca, 2023Œwišt Wielkanocnych (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  piątek 7 kwietnia, 2023Wielki PištekKatolicyzm lub Protestantyzm
  view more
  niedziela 9 kwietnia, 2023WielkanocKatolicyzm lub Protestantyzm
  view more
  poniedziałek 10 kwietnia, 2023Poniedziałek WielkanocnyKatolicyzm lub Protestantyzm
  view more
  niedziela 16 kwietnia, 2023Wybory parlamentarneWyjątkowe wydarzenia
  view more
  poniedziałek 17 kwietnia, 2023Wielkanoc wakacje (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  poniedziałek 1 maja, 2023Święto PracySwieckich urlop
  view more
  poniedziałek 8 maja, 2023Dzień Zwycięstwa 1945 roku (w Martynice : erupcja wulkaniczna 1902 roku)Swieckich urlop
  view more
  środa 17 maja, 2023œwięto Wniebowstšpienia (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  środa 17 maja, 2023œródokresowy wakacje (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  czwartek 18 maja, 2023WniebowstšpienieKatolicyzm lub Protestantyzm
  view more
  poniedziałek 22 maja, 2023œwięto Wniebowstšpienia (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  piątek 26 maja, 2023Pięćdziesištnica Święto (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  niedziela 28 maja, 2023Dzień Zesłania Ducha ŚwiętegoKatolicyzm lub Protestantyzm
  view more
  poniedziałek 29 maja, 2023Poniedziałek po Zesłaniu Ducha ŒwiętegoKatolicyzm lub Protestantyzm
  view more
  wtorek 30 maja, 2023Œródokresowy wczasy (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  wtorek 30 maja, 2023Święto Pięćdziesiątnicy (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  piątek 23 czerwca, 2023Urlop zimowy (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  czwartek 29 czerwca, 2023Święto AutonomiiSwieckich urlop
  view more
  piątek 14 lipca, 2023Bastille Day (ends a month of festivities)Święto Narodowe
  view more
  poniedziałek 14 sierpnia, 2023Urlop zimowy (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  wtorek 15 sierpnia, 2023WniebowzięcieKatolicyzm
  view more

  Międzynarodowy Festiwal du Film documentaire Océanienr

  -
  sobota 4 lutego, 2023
  Kultura : Lasts 5 days - https://www.fifotahiti.com/ in Papeete 2023 edition confirmed

  Połowie okresu wakacji (poczštek)

  -
  czwartek 16 lutego, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Maratonr

  -
  sobota 25 lutego, 2023
  Imprezy sportowe : Http://mooreamarathon.com/ Tahiti Moorea Marathon - 2023 edition confirmed

  Połowie okresu wakacji (koniec)

  -
  poniedziałek 27 lutego, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Celebracja i protestanckich Koœciołów Ewangelickich

  -
  niedziela 5 marca, 2023
  Katolicyzm lub Protestantyzm :

  Œwišt Wielkanocnych (poczštek)

  -
  czwartek 30 marca, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Wielki Pištek

  -
  piątek 7 kwietnia, 2023
  Katolicyzm lub Protestantyzm : Pierwszy Sobór Nicejski (zebranie Biskupów w początkach chrześcijaństwa) chciał znaleźć dzień na pamiątkę ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa.Ten upamiętnienie miał być połączone do tradycji żydowskiej wakacje, ponieważ Ostatnia Wieczerza Chrystusa była uważana za żydowską Paschę. Ale kalendarza żydowskiego opiera się na cykle księżyca i słońca, więc Święto Paschy miał do tego samego kalendarza.

  Wielkanoc

  -
  niedziela 9 kwietnia, 2023
  Katolicyzm lub Protestantyzm : Paid holiday

  Poniedziałek Wielkanocny

  -
  poniedziałek 10 kwietnia, 2023
  Katolicyzm lub Protestantyzm : Data Wielkanocy była ustalana w roku 325. Ta celebracja jest obliczana zgodnie z księżycowym kalendarzem. \"

  Wybory parlamentarne

  -
  niedziela 16 kwietnia, 2023
  Wyjątkowe wydarzenia :

  Wielkanoc wakacje (koniec)

  -
  poniedziałek 17 kwietnia, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Święto Pracy

  -
  poniedziałek 1 maja, 2023
  Swieckich urlop : Chicago, sobota 1 maj 1886: 350.000 pracowników w sprawie strajku. Chcš 8-godzinnego dnia pracy. Wszystkie branże sš sparaliżowany ogólnokrajowym. W poniedziałek, policja otworzyć ogień. We wtorek, ponownie w Chicago jest na strajku. Po bombš rozpoczęto wobec nich, policja otworzyć ogień. 12 martwych, w tym 7 policjantów. 8 anarchistów będzie potępiony i wykonane. W 1889, Międzynarodowy Ruch Socjalistycznej spotkali się w Paryżu i ogłosił dziœ Międzynarodowy Dzień Pracy . Sowieci wzięli tej samej decyzji, podobnie jak naziœci. We Francji, zgodnie z reżimem Vichy (1940-1944), uroczystoœci został nazwany Dzień Pracy .

  Dzień Zwycięstwa 1945 roku (w Martynice : erupcja wulkaniczna 1902 roku)

  -
  poniedziałek 8 maja, 2023
  Swieckich urlop : On the 7th of May 1945, at 2:41, a first act of German surrender was signed in Reims. The fighting stopped at 23:01, on the 8th of May, French time. The news was only officially broadcast in France the next day. Therefore, on the 8th of May, at 15:00, the bells of all of the churches in France officially rang out the end of the war, whilst General de Gaulle announced it on the radio. We have won the war. Victory is ours.

  œwięto Wniebowstšpienia (poczštek)

  -
  środa 17 maja, 2023
  Wakacje Szkolne :

  œródokresowy wakacje (poczštek)

  -
  środa 17 maja, 2023
  Wakacje Szkolne : Primary schools only

  Wniebowstšpienie

  -
  czwartek 18 maja, 2023
  Katolicyzm lub Protestantyzm : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

  œwięto Wniebowstšpienia (koniec)

  -
  poniedziałek 22 maja, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Pięćdziesištnica Święto (poczštek)

  -
  piątek 26 maja, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Dzień Zesłania Ducha Świętego

  -
  niedziela 28 maja, 2023
  Katolicyzm lub Protestantyzm : Not a paid holiday

  Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Œwiętego

  -
  poniedziałek 29 maja, 2023
  Katolicyzm lub Protestantyzm : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry. Not a paid holiday. Due to a succession of gazetted decrees, this day MAY STILL BE A WORKING DAY in some institutions or businesses. Please double check.

  Œródokresowy wczasy (koniec)

  -
  wtorek 30 maja, 2023
  Wakacje Szkolne : Primary schools only

  Święto Pięćdziesiątnicy (koniec)

  -
  wtorek 30 maja, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Urlop zimowy (poczštek)

  -
  piątek 23 czerwca, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Święto Autonomii

  -
  czwartek 29 czerwca, 2023
  Swieckich urlop : Tego dnia obchodzi dzień, kiedy król Pomare V przekazał swoje Królestwo do Francji.

  Bastille Day (ends a month of festivities)

  -
  piątek 14 lipca, 2023
  Swieckich urlop : To œwiêto jest francuskim symbolem koñca monarchii i pocz¹tku Pierwszej Republiki. W dniu tym wszyscy Francuzi czuj¹ siê czêœci¹ narodu republikañskiego. To œwiêto narodowe ma tak wielkie znaczeniem, poniewa¿ stanowi pocz¹tek Republiki. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday Szturm Bastylii, 14-go lipca 1789, mia³ wielkie historyczne znaczenie; by³ dowodem na koniec w³adzy króla, wys³añca bo¿ego, wed³ug teorii filozoficznych XVIII-go wieku. Nic nie by³o w stanie zatrzymaæ Rewolucji. Dla Francuzów Bastylia jest symbolem wolnoœci i demokracji w walce z tyrani¹.

  Urlop zimowy (koniec)

  -
  poniedziałek 14 sierpnia, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Wniebowzięcie

  -
  wtorek 15 sierpnia, 2023
  Katolicyzm : Dogma okreœlone przez Koœciół katolicki na 01 listopada 1950: Papież Pius XII ogłosił, że pod koniec swojego życia, ciała i duszy Maryi była wniebowzięta.