Święta i uroczystości na świecie

linkNiemcy (Badenia-Wirtenburgia) : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

Niemcy (Badenia-Wirtenburgia) : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 3 miesięcy

 • Waluta: Euro (EUR)
 • Dotyczy tylko giełdy (kalendarz Banków Europejskich TARGET):
  Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Boże Narodzenie
 • Weekend : sobota i niedziela
 • jEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU German (90 million speakers in 5 countries), Turkish family (90 million speakers), Frison (0.3 million speakers) ...
  Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!
 • DataNazwatypuwięcej
  poniedziałek 1 maja, 2023Święto PracySwieckich urlop
  view more
  środa 17 maja, 2023œwięto Wniebowstšpienia (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  czwartek 18 maja, 2023WniebowstšpienieKatolicyzm lub Protestantyzm
  view more
  poniedziałek 22 maja, 2023œwięto Wniebowstšpienia (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  piątek 26 maja, 2023Pięćdziesištnica œwięto (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  poniedziałek 29 maja, 2023Poniedziałek po Zesłaniu Ducha ŒwiętegoKatolicyzm lub Protestantyzm
  view more
  czwartek 8 czerwca, 2023Boże Ciało (kliknij)Katolicyzm
  view more
  poniedziałek 12 czerwca, 2023Pięćdziesištnica Œwięto (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  poniedziałek 12 czerwca, 2023Stuttgart Mercedes Tennis CuprImprezy sportowe
  view more
  środa 26 lipca, 2023Letnie wakacje (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  poniedziałek 11 września, 2023Letnie wakacje (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  niedziela 17 września, 2023Baden MarathonImprezy sportowe
  view more
  wtorek 3 października, 2023Dzień Jednoœci NiemiecŚwięto Narodowe
  view more
  wtorek 10 października, 2023MOTEKrHandlu pokazuje
  view more
  piątek 27 października, 2023Jesienne œwięto (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  środa 1 listopada, 2023Wszystkich ŚwiętychKatolicyzm
  view more
  poniedziałek 6 listopada, 2023Jesień œwięto (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  piątek 24 listopada, 2023European Outdoor Trade FairrHandlu pokazuje
  view more

  Święto Pracy

  -
  poniedziałek 1 maja, 2023
  Swieckich urlop : Chicago, sobota 1 maj 1886: 350.000 pracowników w sprawie strajku. Chcš 8-godzinnego dnia pracy. Wszystkie branże sš sparaliżowany ogólnokrajowym. W poniedziałek, policja otworzyć ogień. We wtorek, ponownie w Chicago jest na strajku. Po bombš rozpoczęto wobec nich, policja otworzyć ogień. 12 martwych, w tym 7 policjantów. 8 anarchistów będzie potępiony i wykonane. W 1889, Międzynarodowy Ruch Socjalistycznej spotkali się w Paryżu i ogłosił dziœ Międzynarodowy Dzień Pracy . Sowieci wzięli tej samej decyzji, podobnie jak naziœci. We Francji, zgodnie z reżimem Vichy (1940-1944), uroczystoœci został nazwany Dzień Pracy .

  œwięto Wniebowstšpienia (poczštek)

  -
  środa 17 maja, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Wniebowstšpienie

  -
  czwartek 18 maja, 2023
  Katolicyzm lub Protestantyzm : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

  œwięto Wniebowstšpienia (koniec)

  -
  poniedziałek 22 maja, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Pięćdziesištnica œwięto (poczštek)

  -
  piątek 26 maja, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Œwiętego

  -
  poniedziałek 29 maja, 2023
  Katolicyzm lub Protestantyzm : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

  Boże Ciało (kliknij)

  -
  czwartek 8 czerwca, 2023
  Katolicyzm : For six hundred years that feast was observed on the Thursday after Trinity Sunday, but in 1970 the new Roman Missal, while retaining that day for some countries, provided that in others the feast be observed on the Sunday after Trinity. Commemorates the Last supper. Pope Urban IV ordered the observance of such a feast in 1264, and in the following century it became universal in the Western Church.

  Pięćdziesištnica Œwięto (koniec)

  -
  poniedziałek 12 czerwca, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Stuttgart Mercedes Tennis Cupr

  -
  poniedziałek 12 czerwca, 2023
  Imprezy sportowe : Www.atptennis.com/ 2023 edition confirmed

  Letnie wakacje (poczštek)

  -
  środa 26 lipca, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Letnie wakacje (koniec)

  -
  poniedziałek 11 września, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Baden Marathon

  -
  niedziela 17 września, 2023
  Imprezy sportowe : Www.badenmarathon.de/ 2023 edition confirmed

  Dzień Jednoœci Niemiec

  -
  wtorek 3 października, 2023
  Swieckich urlop : (niem. Tag der Deutschen Einheit) – niemieckie œwięto państwowe obchodzone 3 paŸdziernika w rocznicę Zjednoczenia Niemiec w 1990[1][2]. Na podstawie umowy zjednoczenia Niemiec jest to œwięto federalne [Wikipedia]

  MOTEKr

  -
  wtorek 10 października, 2023
  Handlu pokazuje : Lasts 4 days - www.motek-messe.com Trade Fair for Automation in Stuttgart 2023 edition confirmed

  Jesienne œwięto (poczštek)

  -
  piątek 27 października, 2023
  Wakacje Szkolne :

  Wszystkich Świętych

  -
  środa 1 listopada, 2023
  Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.

  Jesień œwięto (koniec)

  -
  poniedziałek 6 listopada, 2023
  Wakacje Szkolne :

  European Outdoor Trade Fairr

  -
  piątek 24 listopada, 2023
  Handlu pokazuje : Caravans, motorhomes, camping, holiday homes www.outdoor-show.de/ lasts 2 days - in Friedrichshafen 2023 edition confirmed