Święta i uroczystości na świecie
Mozambik, Słowenia, dziś obchodzisz Święto narodowe! EDIT życzy Ci wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.

Niemcy (Bawaria) : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

link

Niemcy (Bawaria) : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 3 miesięcy


Waluta: Euro (EUR)
Dotyczy tylko giełdy (kalendarz Banków Europejskich TARGET):
Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Boże Narodzenie
Weekend : sobota i niedziela

jEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU German (90 million speakers in 5 countries), Turkish family (90 million speakers), Frison (0.3 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!
DataNazwatypuwięcej
piątek 3 czerwca, 2022Pięćdziesištnica œwięto (poczštek)Wakacje szkolne
view more
poniedziałek 6 czerwca, 2022Poniedziałek po Zesłaniu Ducha ŒwiętegoKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
czwartek 16 czerwca, 2022Boże Ciało (kliknij)Katolicyzm
view more
poniedziałek 20 czerwca, 2022Pięćdziesištnica Œwięto (koniec)Wakacje szkolne
view more
wtorek 26 lipca, 2022Nuremberg BIOFACHrHandlu pokazuje
view more
piątek 29 lipca, 2022Bayreuther FestspielerWydarzenia, uroczystości...
view more
piątek 29 lipca, 2022Letnie wakacje (poczštek)Wakacje szkolne
view more
poniedziałek 15 sierpnia, 2022WniebowzięcieKatolicyzm
view more
wtorek 6 września, 2022IAA MobilityHandlu pokazuje
view more
poniedziałek 12 września, 2022EXPO REALHandlu pokazuje
view more
poniedziałek 12 września, 2022DrinktecHandlu pokazuje
view more
wtorek 13 września, 2022Letnie wakacje (koniec)Wakacje szkolne
view more
sobota 17 września, 2022Munich Oktoberfest (poczštek) - not a œwięto państwoweWydarzenia, uroczystości...
view more
wtorek 20 września, 2022IAA MobilityHandlu pokazuje
view more
niedziela 2 października, 2022Munich Oktoberfest (koniec) - not a œwięto państwoweWydarzenia, uroczystości...
view more
poniedziałek 3 października, 2022Dzień Jednoœci NiemiecŚwięto Narodowe
view more
niedziela 9 października, 2022Munich MaratonImprezy sportowe
view more
piątek 28 października, 2022Wszystkich œwiętych wakacje - (poczštek)Wakacje szkolne
view more
wtorek 1 listopada, 2022Wszystkich ŒwiętychKatolicyzm
view more
poniedziałek 7 listopada, 2022Wszystkich œwiętych wakacje (koniec)Wakacje szkolne
view more
wtorek 8 listopada, 2022ElectronicaHandlu pokazuje
view more
środa 16 listopada, 2022Dzień Skruchy - Buss und BettagWakacje szkolne
view more
piątek 23 grudnia, 2022Ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek)Wakacje szkolne
view more
niedziela 25 grudnia, 2022Boże NarodzenieKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
poniedziałek 26 grudnia, 2022Święty SzczepanaSwieckich urlop
view more

Pięćdziesištnica œwięto (poczštek)

-
piątek 3 czerwca, 2022
Wakacje Szkolne :

Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Œwiętego

-
poniedziałek 6 czerwca, 2022
Katolicyzm lub Protestantyzm : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

Boże Ciało (kliknij)

-
czwartek 16 czerwca, 2022
Katolicyzm : For six hundred years that feast was observed on the Thursday after Trinity Sunday, but in 1970 the new Roman Missal, while retaining that day for some countries, provided that in others the feast be observed on the Sunday after Trinity. Commemorates the Last supper. Pope Urban IV ordered the observance of such a feast in 1264, and in the following century it became universal in the Western Church.

Pięćdziesištnica Œwięto (koniec)

-
poniedziałek 20 czerwca, 2022
Wakacje Szkolne :

Nuremberg BIOFACHr

-
wtorek 26 lipca, 2022
Handlu pokazuje : Lasts 4 days - www.biofach.de/en/
organic food 2023 edition confirmed

Bayreuther Festspieler

-
piątek 29 lipca, 2022
Kultura : Www.bayreuther-festspiele.de/ Opera - Lasts 4 weeks 2022 edition confirmed

Letnie wakacje (poczštek)

-
piątek 29 lipca, 2022
Wakacje Szkolne :

Wniebowzięcie

-
poniedziałek 15 sierpnia, 2022
Katolicyzm : Bavaria and Saarland only The Pope proclaimed: "We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory. Bavaria and Saarland only

IAA Mobility

-
wtorek 6 września, 2022
Handlu pokazuje : Https://www.iaa.de/en/mobility lasts 5 days -- in Munich

EXPO REAL

-
poniedziałek 12 września, 2022
Handlu pokazuje : Lasts 3 days - www.exporeal.net/ International Commercial Property Exposition in Munich 2022 edition CONFIRMED

Drinktec

-
poniedziałek 12 września, 2022
Handlu pokazuje : Https://www.drinktec.com/en/ lasts 6 days - in Munich 2022 edition CONFIRMED

Letnie wakacje (koniec)

-
wtorek 13 września, 2022
Wakacje Szkolne :

Munich Oktoberfest (poczštek) - not a œwięto państwowe

-
sobota 17 września, 2022
Kultura : Www.oktoberfest.de

IAA Mobility

-
wtorek 20 września, 2022
Handlu pokazuje : Https://www.iaa.de lasts 4 days - in Munich 2022 edition confirmed

Munich Oktoberfest (koniec) - not a œwięto państwowe

-
niedziela 2 października, 2022
Kultura :

Dzień Jednoœci Niemiec

-
poniedziałek 3 października, 2022
Swieckich urlop : (niem. Tag der Deutschen Einheit) – niemieckie œwięto państwowe obchodzone 3 paŸdziernika w rocznicę Zjednoczenia Niemiec w 1990[1][2]. Na podstawie umowy zjednoczenia Niemiec jest to œwięto federalne [Wikipedia]

Munich Maraton

-
niedziela 9 października, 2022
Imprezy sportowe : Www.muenchenmarathon.de/ 2022 edition confirmed

Wszystkich œwiętych wakacje - (poczštek)

-
piątek 28 października, 2022
Wakacje Szkolne :

Wszystkich Œwiętych

-
wtorek 1 listopada, 2022
Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.

Wszystkich œwiętych wakacje (koniec)

-
poniedziałek 7 listopada, 2022
Wakacje Szkolne :

Electronica

-
wtorek 8 listopada, 2022
Handlu pokazuje : Lasts 4 day - http://www.messe-muenchen.de world's largest electronic fair in Munich 2022 edition CONFIRMED (provided the Covid epidemics is stopped)

Dzień Skruchy - Buss und Bettag

-
środa 16 listopada, 2022
Wakacje Szkolne :

Ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek)

-
piątek 23 grudnia, 2022
Wakacje Szkolne :

Boże Narodzenie

-
niedziela 25 grudnia, 2022
Katolicyzm lub Protestantyzm : W Europie, zimowe została odprawiona z ogniska i obrzędów. Rzymska saturnalie trwało kilka dni w grudniu. Ludzie gambled. W germańskie plemiona również obchodzony połowie zimy pijšc alkohol. Bułgarska i Polski (z Koleduvane i Gwiazdka) perpetuated tę tradycję. Jezus z Nazaretu był prawdopodobnie urodził się w wiosnš (reformi ale uważam, że Jezus urodził się jesieniš). Ale w 4. wieku, papieża Juliusza Wybrałem 25 grudnia dla uczczenia narodzin Jezusa. Tak więc, Christian element został wprowadzony w ugruntowany połowie zimy festiwali.

Święty Szczepana

-
poniedziałek 26 grudnia, 2022
Swieckich urlop :