Święta i uroczystości na świecie
Turks i Caicos (Wyspy), dziś obchodzisz Święto narodowe! EDIT życzy Ci wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.

linkNiemcy (Bawaria) : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

Niemcy (Bawaria) : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 3 miesięcy

 • Waluta: Euro (EUR)
 • Dotyczy tylko giełdy (kalendarz Banków Europejskich TARGET):
  Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Boże Narodzenie
 • Weekend : sobota i niedziela
 • jEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU German (90 million speakers in 5 countries), Turkish family (90 million speakers), Frison (0.3 million speakers) ...
  Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!
 • DataNazwatypuwięcej
  środa 1 maja, 2024Święto PracySwieckich urlop
  view more
  środa 8 maja, 2024œwięto Wniebowstšpienia (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  czwartek 9 maja, 2024WniebowstšpienieKatolicyzm lub Protestantyzm
  view more
  niedziela 12 maja, 2024Regensburg MaratonrImprezy sportowe
  view more
  poniedziałek 13 maja, 2024œwięto Wniebowstšpienia (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  poniedziałek 13 maja, 2024IFATrHandlu pokazuje
  view more
  piątek 17 maja, 2024Pięćdziesištnica œwięto (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  poniedziałek 20 maja, 2024Poniedziałek po Zesłaniu Ducha ŒwiętegoKatolicyzm lub Protestantyzm
  view more
  niedziela 26 maja, 2024Wurzburg MaratonrImprezy sportowe
  view more
  czwartek 30 maja, 2024Boże Ciało (kliknij)Katolicyzm
  view more
  poniedziałek 3 czerwca, 2024Pięćdziesištnica Œwięto (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  czwartek 25 lipca, 2024Bayreuther FestspielerWydarzenia, uroczystości...
  view more
  piątek 26 lipca, 2024Letnie wakacje (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  czwartek 15 sierpnia, 2024WniebowzięcieKatolicyzm
  view more
  wtorek 3 września, 2024IAA MobilityHandlu pokazuje
  view more
  wtorek 10 września, 2024Letnie wakacje (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  wtorek 17 września, 2024IAA MobilityHandlu pokazuje
  view more
  sobota 21 września, 2024Munich Oktoberfest (poczštek) - not a œwięto państwoweWydarzenia, uroczystości...
  view more
  czwartek 3 października, 2024Dzień Jednoœci NiemiecŚwięto Narodowe
  view more
  niedziela 6 października, 2024Munich Oktoberfest (koniec) - not a œwięto państwoweWydarzenia, uroczystości...
  view more
  poniedziałek 7 października, 2024EXPO REALrHandlu pokazuje
  view more
  niedziela 13 października, 2024Munich MaratonrImprezy sportowe
  view more
  piątek 25 października, 2024Wszystkich œwiętych wakacje - (poczštek)Wakacje szkolne
  view more
  czwartek 31 października, 2024Central European RallyImprezy sportowe
  view more
  piątek 1 listopada, 2024Wszystkich ŚwiętychKatolicyzm
  view more
  poniedziałek 4 listopada, 2024Wszystkich œwiętych wakacje (koniec)Wakacje szkolne
  view more
  wtorek 12 listopada, 2024ElectronicarHandlu pokazuje
  view more
  środa 20 listopada, 2024Dzień Skruchy - Buss und BettagWakacje szkolne
  view more

  Święto Pracy

  -
  środa 1 maja, 2024
  Swieckich urlop : Chicago, sobota 1 maj 1886: 350.000 pracowników w sprawie strajku. Chcš 8-godzinnego dnia pracy. Wszystkie branże sš sparaliżowany ogólnokrajowym. W poniedziałek, policja otworzyć ogień. We wtorek, ponownie w Chicago jest na strajku. Po bombš rozpoczęto wobec nich, policja otworzyć ogień. 12 martwych, w tym 7 policjantów. 8 anarchistów będzie potępiony i wykonane. W 1889, Międzynarodowy Ruch Socjalistycznej spotkali się w Paryżu i ogłosił dziœ Międzynarodowy Dzień Pracy . Sowieci wzięli tej samej decyzji, podobnie jak naziœci. We Francji, zgodnie z reżimem Vichy (1940-1944), uroczystoœci został nazwany Dzień Pracy .

  œwięto Wniebowstšpienia (poczštek)

  -
  środa 8 maja, 2024
  Wakacje Szkolne :

  Wniebowstšpienie

  -
  czwartek 9 maja, 2024
  Katolicyzm lub Protestantyzm : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

  Regensburg Maratonr

  -
  niedziela 12 maja, 2024
  Imprezy sportowe : Www.regensburg-marathon.de/ 2024 edition confirmed

  œwięto Wniebowstšpienia (koniec)

  -
  poniedziałek 13 maja, 2024
  Wakacje Szkolne :

  IFATr

  -
  poniedziałek 13 maja, 2024
  Handlu pokazuje : Https://ifat.de Environment, Waste Water and Waste Disposal lasts 5 days - in Munich 2024 edition CONFIRMED

  Pięćdziesištnica œwięto (poczštek)

  -
  piątek 17 maja, 2024
  Wakacje Szkolne :

  Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Œwiętego

  -
  poniedziałek 20 maja, 2024
  Katolicyzm lub Protestantyzm : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

  Wurzburg Maratonr

  -
  niedziela 26 maja, 2024
  Imprezy sportowe : Www.wuerzburg-marathon.de/ 2024 edition confirmed

  Boże Ciało (kliknij)

  -
  czwartek 30 maja, 2024
  Katolicyzm : For six hundred years that feast was observed on the Thursday after Trinity Sunday, but in 1970 the new Roman Missal, while retaining that day for some countries, provided that in others the feast be observed on the Sunday after Trinity. Commemorates the Last supper. Pope Urban IV ordered the observance of such a feast in 1264, and in the following century it became universal in the Western Church.

  Pięćdziesištnica Œwięto (koniec)

  -
  poniedziałek 3 czerwca, 2024
  Wakacje Szkolne :

  Bayreuther Festspieler

  -
  czwartek 25 lipca, 2024
  Kultura : Www.bayreuther-festspiele.de/ Opera - Lasts 4 weeks 2024 edition confirmed

  Letnie wakacje (poczštek)

  -
  piątek 26 lipca, 2024
  Wakacje Szkolne :

  Wniebowzięcie

  -
  czwartek 15 sierpnia, 2024
  Katolicyzm : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory. Bavaria and Saarland only

  IAA Mobility

  -
  wtorek 3 września, 2024
  Handlu pokazuje : Https://www.iaa.de/en/mobility lasts 5 days -- in Munich

  Letnie wakacje (koniec)

  -
  wtorek 10 września, 2024
  Wakacje Szkolne :

  IAA Mobility

  -
  wtorek 17 września, 2024
  Handlu pokazuje : Https://www.iaa.de lasts 4 days - in Munich 2024 edition confirmed

  Munich Oktoberfest (poczštek) - not a œwięto państwowe

  -
  sobota 21 września, 2024
  Kultura : Www.oktoberfest.de

  Dzień Jednoœci Niemiec

  -
  czwartek 3 października, 2024
  Swieckich urlop : (niem. Tag der Deutschen Einheit) – niemieckie œwięto państwowe obchodzone 3 paŸdziernika w rocznicę Zjednoczenia Niemiec w 1990[1][2]. Na podstawie umowy zjednoczenia Niemiec jest to œwięto federalne [Wikipedia]

  Munich Oktoberfest (koniec) - not a œwięto państwowe

  -
  niedziela 6 października, 2024
  Kultura :

  EXPO REALr

  -
  poniedziałek 7 października, 2024
  Handlu pokazuje : Lasts 3 days - www.exporeal.net/ International Commercial Property Exposition in Munich 2024 edition CONFIRMED

  Munich Maratonr

  -
  niedziela 13 października, 2024
  Imprezy sportowe : Www.muenchenmarathon.de/ 2024 edition confirmed

  Wszystkich œwiętych wakacje - (poczštek)

  -
  piątek 25 października, 2024
  Wakacje Szkolne :

  Central European Rally

  -
  czwartek 31 października, 2024
  Imprezy sportowe : Https://www.wrc.com in Passau 2024 edition confirmed

  Wszystkich Świętych

  -
  piątek 1 listopada, 2024
  Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.

  Wszystkich œwiętych wakacje (koniec)

  -
  poniedziałek 4 listopada, 2024
  Wakacje Szkolne :

  Electronicar

  -
  wtorek 12 listopada, 2024
  Handlu pokazuje : Lasts 4 day - http://www.messe-muenchen.de world's largest electronic fair in Munich 2024 edition CONFIRMED

  Dzień Skruchy - Buss und Bettag

  -
  środa 20 listopada, 2024
  Wakacje Szkolne :