Święta i uroczystości na świecie

Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia) : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

link

Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia) : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 3 miesięcy


Waluta: Euro (EUR)
Dotyczy tylko giełdy (kalendarz Banków Europejskich TARGET):
Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Boże Narodzenie
Weekend : sobota i niedziela

jEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU German (90 million speakers in 5 countries), Turkish family (90 million speakers), Frison (0.3 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!
DataNazwatypuwięcej
środa 10 sierpnia, 2022Letnie wakacje (koniec)Wakacje szkolne
view more
sobota 3 września, 2022P-Weg-MaratonImprezy sportowe
view more
sobota 10 września, 2022Münster MaratonImprezy sportowe
view more
niedziela 11 września, 2022Bonn MaratonImprezy sportowe
view more
piątek 30 września, 2022Jesienne œwięto (poczštek)Wakacje szkolne
view more
niedziela 2 października, 2022Cologne MaratonImprezy sportowe
view more
poniedziałek 3 października, 2022Dzień Jednoœci NiemiecŚwięto Narodowe
view more
poniedziałek 17 października, 2022Jesień œwięto (koniec)Wakacje szkolne
view more
wtorek 18 października, 2022AnugaHandlu pokazuje
view more
wtorek 18 października, 2022INTERGEOHandlu pokazuje
view more
wtorek 1 listopada, 2022Wszystkich ŒwiętychKatolicyzm
view more
poniedziałek 14 listopada, 2022ComPaMEDHandlu pokazuje
view more
czwartek 22 grudnia, 2022Ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek)Wakacje szkolne
view more
niedziela 25 grudnia, 2022Boże NarodzenieKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
poniedziałek 26 grudnia, 2022Święty SzczepanaSwieckich urlop
view more

Letnie wakacje (koniec)

-
środa 10 sierpnia, 2022
Wakacje Szkolne :

P-Weg-Maraton

-
sobota 3 września, 2022
Imprezy sportowe : Www.p-weg.de/ 2022 edition confirmed

Münster Maraton

-
sobota 10 września, 2022
Imprezy sportowe : Www.volksbank-muenster-marathon.de 2022 edition confirmed

Bonn Maraton

-
niedziela 11 września, 2022
Imprezy sportowe : Www.deutschepost-marathonbonn.de/ 2022 edition confirmed

Jesienne œwięto (poczštek)

-
piątek 30 września, 2022
Wakacje Szkolne :

Cologne Maraton

-
niedziela 2 października, 2022
Imprezy sportowe : Www.koeln-marathon.de/ 2022 edition confirmed

Dzień Jednoœci Niemiec

-
poniedziałek 3 października, 2022
Swieckich urlop : (niem. Tag der Deutschen Einheit) – niemieckie œwięto państwowe obchodzone 3 paŸdziernika w rocznicę Zjednoczenia Niemiec w 1990[1][2]. Na podstawie umowy zjednoczenia Niemiec jest to œwięto federalne [Wikipedia]

Jesień œwięto (koniec)

-
poniedziałek 17 października, 2022
Wakacje Szkolne :

Anuga

-
wtorek 18 października, 2022
Handlu pokazuje : Lasts 4 days, www.anuga.com/ in Cologne 2022 edition CONFIRMED

INTERGEO

-
wtorek 18 października, 2022
Handlu pokazuje : Lasts 3 days - Geoinformation www.intergeo.de/ in Essen 2022 edition CONFIRMED

Wszystkich Œwiętych

-
wtorek 1 listopada, 2022
Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.

ComPaMED

-
poniedziałek 14 listopada, 2022
Handlu pokazuje : Lasts 4 days - www.compamed.de in Düsseldorf 2022 edition CONFIRMED

Ferie Œwišt Bożego Narodzenia (poczštek)

-
czwartek 22 grudnia, 2022
Wakacje Szkolne :

Boże Narodzenie

-
niedziela 25 grudnia, 2022
Katolicyzm lub Protestantyzm : W Europie, zimowe została odprawiona z ogniska i obrzędów. Rzymska saturnalie trwało kilka dni w grudniu. Ludzie gambled. W germańskie plemiona również obchodzony połowie zimy pijšc alkohol. Bułgarska i Polski (z Koleduvane i Gwiazdka) perpetuated tę tradycję. Jezus z Nazaretu był prawdopodobnie urodził się w wiosnš (reformi ale uważam, że Jezus urodził się jesieniš). Ale w 4. wieku, papieża Juliusza Wybrałem 25 grudnia dla uczczenia narodzin Jezusa. Tak więc, Christian element został wprowadzony w ugruntowany połowie zimy festiwali.

Święty Szczepana

-
poniedziałek 26 grudnia, 2022
Swieckich urlop :