Święta i uroczystości na świecie

Sahara Zachodnia : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

Sahara Zachodnia : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 3 miesięcy


Waluta: Morocco Dirham (MAD)
These public holidays were provided by the Saharawi Government. Moroccan holidays may also apply.
Weekend : czwartek i piątek

jEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU Arabic (104 million speakers in 21 countries), Amazigh (0.1 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!
DataNazwatypuwięcej
sobota 9 lipca, 2022Dzień MłodzieżySwieckich urlop
view more
niedziela 10 lipca, 2022Eid-ul-Adha - Dzień Ofiary - Tabaski - Id-el-Kabir (data może ulec zmianie)Islam
view more
sobota 30 lipca, 2022Święto TronuSwieckich urlop
view more
sobota 30 lipca, 2022Nowy Rok El am Hejir (Nowy Rok Muzułmański)Islam
view more
niedziela 14 sierpnia, 2022Oued Eddahab wiernoœć dzieńSwieckich urlop
view more
sobota 20 sierpnia, 2022Œwięto RewolucjiSwieckich urlop
view more
niedziela 21 sierpnia, 2022Dzień MłodzieżySwieckich urlop
view more
sobota 8 października, 2022Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie)Islam
view more
środa 12 października, 2022Dzień Jedności NarodowejSwieckich urlop
view more
niedziela 6 listopada, 2022Zielony MarszSwieckich urlop
view more
piątek 18 listopada, 2022Dzień NiepodległoœciŚwięto Narodowe
view more

Dzień Młodzieży

-
sobota 9 lipca, 2022
Swieckich urlop : according to Polisario sources

Eid-ul-Adha - Dzień Ofiary - Tabaski - Id-el-Kabir (data może ulec zmianie)

-
niedziela 10 lipca, 2022
Islam : Drugie główne œwięto islamu. To obchodzi Abrahama gotowoœć do poœwięcenia swego syna w posłuszeństwie Bogu. Muzułmanie zrobić swojej dorocznej pielgrzymce, lub Pielgrzymki do Mekki (Mekka) w Arabii Saudyjskiej. Paid holiday when falling on Friday or Saturday

Święto Tronu

-
sobota 30 lipca, 2022
Swieckich urlop : Celebrates the accession to the throne, of King Mohammed VI on July 3O, 1999, who succeeded his father King Hassan II.

Nowy Rok El am Hejir (Nowy Rok Muzułmański)

-
sobota 30 lipca, 2022
Islam : Dzień, kiedy Prorok Muhammad przybył do Medyny (Wrzesień 20, 622) po opuszczeniu Mekki, gdzie był przeœladowany. To wydarzenie oznacza od urodzenia Ummah (społecznoœci muzułmańskiej)

Oued Eddahab wiernoœć dzień

-
niedziela 14 sierpnia, 2022
Swieckich urlop : On August 14, 1979, the recovery of this province by Moroccan authorities came to materialize the unity of the country and crown a long struggle for the perfection of Morocco's territorial integrity. On that day, at the Riad palace in Rabat, a 360 person-strong delegation, was dispatched by the population of the region to renew before King Hassan II the oath of allegiance and their attachment to the Alaouite throne. The sovereign then delivered a historic speech in which he vowed to guarantee their defense and security and endeavor for their well-being.

Œwięto Rewolucji

-
sobota 20 sierpnia, 2022
Swieckich urlop :

Dzień Młodzieży

-
niedziela 21 sierpnia, 2022
Swieckich urlop : Celebrates the Revolution of the King and the People, a landmark in Morocco's history, that illustrates the struggle of the Alaouite Throne and the Moroccan people against occupation. On August 20, 1953 the French colonial authorities exiled the Late King Mohammed V and the Royal Family, after the Late king had refused to disavow the action of the national movement and to sign decrees consecrating French domination over Morocco. Celebration of the Revolution of the King and People

Urodziny Proroka - Eid-Milad Nnabi (data może ulec zmianie)

-
sobota 8 października, 2022
Islam : Urodziny proroka Mahometa. Przez dziewięć dni sš parady i uroczystoœci. Góry majš tańczyła Kiedy urodził się Mohammed, i one œpiewane: Istnieje nie ma boga prócz Allaha. Drzewa majš odpowiedział: , a Mahomet jest jego prorokiem .

Dzień Jedności Narodowej

-
środa 12 października, 2022
Swieckich urlop : according to Polisario sources

Zielony Marsz

-
niedziela 6 listopada, 2022
Swieckich urlop : Pokojowa demonstracja masowa przeprowadzona w listopadzie 1975 roku z inicjatywy marokańskiego rzšdu, pragnšcego przejšć kontrolę nad Saharš Hiszpańskš (obecnie Sahara Zachodnia). Po oddaniu władzy przez œmiertelnie chorego Francisco Franco Hiszpanie zdecydowali się przeprowadzić w Saharze Hiszpańskiej referendum niepodległoœciowe. Miało to zwišzek z nasilajšcymi się na tym terytorium ruchami narodowowyzwoleńczymi, przyjmujšcymi charakter zbrojnych działań miejscowej organizacji Front Polisario. Marokański król Hassan II wykorzystał moment słaboœci Hiszpanów i zmobilizował 300 tys. cywilów, którzy przekroczyli zielonš granicę z Saharš Hiszpańskš w geœcie poparcia dla zgłaszanych przez Maroko roszczeń do tego terytorium. Hiszpanie, postawieni przed perspektywš wojny z Marokiem, wycofali się z planów przeprowadzenia referendum i zrzekli się praw do swojej kolonii. Sahara Hiszpańska została podzielona na dwie częœci - północnš pod kontrolš marokańskš i południowš, którš zajęła Mauretania. Front Polisario kontynuował walkę zbrojnš przeciw nowym okupantom. W wyniku starć Mauretania zrezygnowała z roszczeń. Wikipedia

Dzień Niepodległoœci

-
piątek 18 listopada, 2022
Swieckich urlop : Niepodległoœć została uznana przez Francję w 1956 roku Paid holiday when falling on Saturday or Sunday