Święta i uroczystości na świecie
Azerbejdżan, Etiopia, dziś obchodzisz Święto narodowe! EDIT życzy Ci wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.

Kolumbia - święta państwowe i dni wolne od pracy na świecie - 1970-2070

link

Pełny kalendarz na świąt i dni wolny od pracy na świecie, od 1970 do 2070 for Kolumbia


Waluta: Peso (COP)
Na dzień dzisiejszy następujące strefy nie są bezpieczne: obszary wiejskie
Weekend : niedziela

DataNazwatypuwięcej
niedziela 1 maja, 2022Święto PracySwieckich urlop
view more
niedziela 8 maja, 2022Dzień MatkiPocztówki/Kwiaty
view more
niedziela 29 maja, 2022Wybory prezydenckieWyjątkowe wydarzenia
view more
poniedziałek 30 maja, 2022Wniebowstąpienie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)Katolicyzm
view more
niedziela 19 czerwca, 2022Wybory prezydenckieWyjątkowe wydarzenia
view more
niedziela 19 czerwca, 2022Dzień ojcówPocztówki/Kwiaty
view more
poniedziałek 20 czerwca, 2022Boże Ciało (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)Katolicyzm
view more
piątek 24 czerwca, 2022Letnie wakacje (poczštek)Wakacje szkolne
view more
poniedziałek 27 czerwca, 2022Najświętsze Serce (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)Katolicyzm
view more
poniedziałek 4 lipca, 2022Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i PawłaKatolicyzm
view more
poniedziałek 11 lipca, 2022Letnie wakacje (koniec)Wakacje szkolne
view more
piątek 15 lipca, 2022AgroExporHandlu pokazuje
view more
środa 20 lipca, 2022Dzień NiepodległościŚwięto Narodowe
view more
niedziela 7 sierpnia, 2022Dzień Bitwy pod BoyacaSwieckich urlop
view more
poniedziałek 15 sierpnia, 2022Wniebowzięcie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)Katolicyzm
view more
poniedziałek 26 września, 2022Rosz ha-SzanaPocztówki/Kwiaty
view more
piątek 7 października, 2022Połowie okresu wakacji (poczštek)Wakacje szkolne
view more
poniedziałek 17 października, 2022Połowie okresu wakacji (koniec)Wakacje szkolne
view more
poniedziałek 17 października, 2022Dia de la Raza/Dzień Krzysztofa Kolumba/Dzień HiszpańszczyznySwieckich urlop
view more
poniedziałek 7 listopada, 2022Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)Katolicyzm
view more
poniedziałek 14 listopada, 2022Niepodleg³ośæ KartagenySwieckich urlop
view more

Święto Pracy

-
niedziela 1 maja, 2022
Swieckich urlop : Chicago, sobota 1 maj 1886: 350.000 pracowników w sprawie strajku. Chcš 8-godzinnego dnia pracy. Wszystkie branże sš sparaliżowany ogólnokrajowym. W poniedziałek, policja otworzyć ogień. We wtorek, ponownie w Chicago jest na strajku. Po bombš rozpoczęto wobec nich, policja otworzyć ogień. 12 martwych, w tym 7 policjantów. 8 anarchistów będzie potępiony i wykonane. W 1889, Międzynarodowy Ruch Socjalistycznej spotkali się w Paryżu i ogłosił dziœ Międzynarodowy Dzień Pracy . Sowieci wzięli tej samej decyzji, podobnie jak naziœci. We Francji, zgodnie z reżimem Vichy (1940-1944), uroczystoœci został nazwany Dzień Pracy .

Dzień Matki

-
niedziela 8 maja, 2022
Pocztówki/Kwiaty : Mother’s day has evolved in many countries in different ways. This is because mother’s day has different origins in different countries and therefore occurs on different days in the year. One school of thought claims that this day emerged from the custom of mother worship in ancient Greece. Mother worship which kept a festival to Cybele, a great mother of gods, and Rhea, the wife of Cronus, was held on March 15 to March 18 around Asia Minor. They insist that this custom spread around the world. Mothering Sunday is the celebration of motherhood in the United Kingdom. It is also known as Mid-lent Sunday, Rose Sunday and Laetare Sunday. It originally comes from the Victorian practice of allowing servants to return home to visit their mothers on this day. In the United States, Julia Ward Howe (May 27, 1819 - October 17, 1910) was a prominent American abolitionist, social activist, and poet. Howe’s Battle Hymn of the Republic was first published in the Atlantic Monthly in 1862 and quickly became one of the most popular songs for the Union during the American Civil War. After the war she focused her activities on the causes of Pacifism and women’s suffrage. In 1870 she was the first to proclaim Mother’s Day, with her Mother’s Day Proclamation. U.S. President Woodrow Wilson approved Mother’s Day in 1914

Wybory prezydenckie

-
niedziela 29 maja, 2022
Wyjątkowe wydarzenia :

Wniebowstąpienie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)

-
poniedziałek 30 maja, 2022
Katolicyzm :

Wybory prezydenckie

-
niedziela 19 czerwca, 2022
Wyjątkowe wydarzenia :

Dzień ojców

-
niedziela 19 czerwca, 2022
Pocztówki/Kwiaty :

Boże Ciało (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)

-
poniedziałek 20 czerwca, 2022
Katolicyzm :

Letnie wakacje (poczštek)

-
piątek 24 czerwca, 2022
Wakacje Szkolne :

Najświętsze Serce (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)

-
poniedziałek 27 czerwca, 2022
Katolicyzm : Devotional name used by some Roman Catholics to refer to the physical heart of Jesus Christ as a symbol of Divine love. Devotion to the Sacred Heart in focusing on Christ's heart metaphorically focuses on the emotional and moral life of Jesus and especially His love for humanity. Wikipedia

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

-
poniedziałek 4 lipca, 2022
Katolicyzm : Or Solemnity of Saints Peter and Paul is a liturgical feast in honour of the martyrdom in Rome of the apostles Saint Peter and Saint Paul. The celebration is of ancient origin, the date selected being the anniversary either of their death or of the translation of their relics. in Colombia, date varies from year to year

Letnie wakacje (koniec)

-
poniedziałek 11 lipca, 2022
Wakacje Szkolne :

AgroExpor

-
piątek 15 lipca, 2022
Handlu pokazuje : Lasts 1 week - http://www.agroexpo.com in Bogota 2022 edition confirmed

Dzień Niepodległości

-
środa 20 lipca, 2022
Swieckich urlop : Rocznica niepodległoœci od Hiszpanii na poczštku 19 wieku

Dzień Bitwy pod Boyaca

-
niedziela 7 sierpnia, 2022
Swieckich urlop : Defeat of the Spanish by the South American people in 1819

Wniebowzięcie (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)

-
poniedziałek 15 sierpnia, 2022
Katolicyzm : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: "We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory."

Rosz ha-Szana

-
poniedziałek 26 września, 2022
Pocztówki/Kwiaty : Żydowski Nowy Rok NIE święto państwowe

Połowie okresu wakacji (poczštek)

-
piątek 7 października, 2022
Wakacje Szkolne :

Połowie okresu wakacji (koniec)

-
poniedziałek 17 października, 2022
Wakacje Szkolne :

Dia de la Raza/Dzień Krzysztofa Kolumba/Dzień Hiszpańszczyzny

-
poniedziałek 17 października, 2022
Swieckich urlop : On October 12, 1492, Christopher Colombus, a navigator from Genova, reached the New World. Numerous nations celebrate this event on October 12. In the U.S. and in Colombia, the celebration takes place on the second Monday of October.

Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)

-
poniedziałek 7 listopada, 2022
Katolicyzm : Œwięto wszystkich koœcielnych œwiętych, nawet tych nieznanych z imienia Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r. (World Book Encyclopedia)

Niepodleg³ośæ Kartageny

-
poniedziałek 14 listopada, 2022
Swieckich urlop : Kartaginy był pierwszym w Kolumbii i Wenezueli do ogłoszenia w dniu 11 listopada, 1811 niezależnoœć od Hiszpanii. Znany jako Kartagena Republiki, było jednš z podstaw wykorzystywane przez Simon Bolivar, w celu rozpoczęcia swojej kampanii o wyzwolenie Wenezueli.