Święta i uroczystości na świecie
China (Changsha), China (Nanjing), China (Shenzhen), dziś obchodzisz Święto narodowe! EDIT życzy Ci wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.

2022: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 3 miesięcy

DataNazwawięcej
czwartek 27 stycznia, 2022Arodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
view more
piątek 4 lutego, 2022Œwiatowy Dzień Raka
view more
niedziela 6 lutego, 2022Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych
view more
niedziela 13 lutego, 2022Dzień Radio Œwiat
view more
niedziela 20 lutego, 2022Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej
view more
poniedziałek 21 lutego, 2022Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
view more
wtorek 8 marca, 2022Międzynarodowy Dzień Kobiet
view more
niedziela 20 marca, 2022March Equinox
view more
niedziela 20 marca, 2022Journée Internationale de la Francophonie
view more
poniedziałek 21 marca, 2022Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš
view more
poniedziałek 21 marca, 2022Dzień Praw Człowieka
view more
poniedziałek 21 marca, 2022Œwiat dół Syndrome Day
view more
poniedziałek 21 marca, 2022Œwiatowy Dzień Poezji
view more
wtorek 22 marca, 2022Œwiatowy Dzień Wody
view more
środa 23 marca, 2022Œwiatowy Dzień Meteorologii
view more
czwartek 24 marca, 2022Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar
view more
czwartek 24 marca, 2022Dzień GruŸlicy Œwiat
view more
piątek 25 marca, 2022Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie
view more
niedziela 27 marca, 2022World TB Day
view more
sobota 2 kwietnia, 2022Autyzm Œwiatowy Dzień Œwiadomoœci
view more
czwartek 7 kwietnia, 2022Œwiatowy Dzień Zdrowia
view more
poniedziałek 18 kwietnia, 2022Record Store Day
view more
piątek 22 kwietnia, 2022Dzień Ziemi
view more
sobota 23 kwietnia, 2022Rezerwuj Œwiatowy Dzień autorskie
view more
poniedziałek 25 kwietnia, 2022World Immunization Week
view more
poniedziałek 25 kwietnia, 2022Dzień Malarii Œwiat
view more
wtorek 26 kwietnia, 2022World Intellectual Property Day
view more
czwartek 28 kwietnia, 2022Œwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
view more
niedziela 15 maja, 2022Dzynarodowy Dzień Rodzin
view more
wtorek 31 maja, 2022Dzień bez Papierosa
view more
środa 1 czerwca, 2022Dzień Dziecka
view more
niedziela 12 czerwca, 2022Œwiatowy Dzień Przeciwko Pracy Dzieci
view more
wtorek 14 czerwca, 2022Œwiatowy Dzień Dawcy Krwi
view more
poniedziałek 20 czerwca, 2022International Yoga Day
view more
niedziela 31 lipca, 2022World Hepatitis Day
view more
piątek 23 września, 2022September Equinox
view more
poniedziałek 26 września, 2022Œwiatowy dzień antykoncepcji
view more
sobota 1 października, 2022Międzynarodowy Dzień Muzyka
view more
wtorek 4 października, 2022źź°č ľżš°ŔÇ łŻ
view more
środa 5 października, 2022Dzień nauczyciela œwiata
view more
poniedziałek 17 października, 2022Międzynarodowy Dzień działań zmierzajšcych do wyeliminowania ubóstwa na œwiecie
view more
poniedziałek 24 października, 2022Dzień Narodów Zjednoczonych
view more
sobota 19 listopada, 2022World Toilet Day
view more
niedziela 20 listopada, 2022Dzień Dziecka Universalu
view more
czwartek 1 grudnia, 2022Œwiatowy Dzień AIDS
view more
sobota 10 grudnia, 2022Dzień Praw Człowieka
view more
środa 21 grudnia, 2022December Solstice
view more

Arodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

-
czwartek 27 stycznia, 2022
: Http://www.un.org/en/holocaustremembrance/2012/calendar2012.html

Œwiatowy Dzień Raka

-
piątek 4 lutego, 2022
: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/en/index.html

Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych

-
niedziela 6 lutego, 2022
: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/en/index.html

Dzień Radio Œwiat

-
niedziela 13 lutego, 2022
: Http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/

Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej

-
niedziela 20 lutego, 2022
: Http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

-
poniedziałek 21 lutego, 2022
: Http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/

Międzynarodowy Dzień Kobiet

-
wtorek 8 marca, 2022
: Http://www.un.org/en/events/womensday/

March Equinox

-
niedziela 20 marca, 2022
:

Journée Internationale de la Francophonie

-
niedziela 20 marca, 2022
: Http://www.francophonie.org/

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš

-
poniedziałek 21 marca, 2022
: Http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/

Dzień Praw Człowieka

-
poniedziałek 21 marca, 2022
: For business, try to avoid: Easter, July, mid-December to mid-January

Œwiat dół Syndrome Day

-
poniedziałek 21 marca, 2022
: Http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/

Œwiatowy Dzień Poezji

-
poniedziałek 21 marca, 2022
: Http://www.un.org/en/events/poetryday/

Œwiatowy Dzień Wody

-
wtorek 22 marca, 2022
: Http://www.un.org/en/events/waterday/

Œwiatowy Dzień Meteorologii

-
środa 23 marca, 2022
: Http://www.wmo.int/worldmetday/

Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar

-
czwartek 24 marca, 2022
: Http://www.un.org/en/events/righttotruthday/

Dzień GruŸlicy Œwiat

-
czwartek 24 marca, 2022
: Http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie

-
piątek 25 marca, 2022
: Http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/

World TB Day

-
niedziela 27 marca, 2022
: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html

Autyzm Œwiatowy Dzień Œwiadomoœci

-
sobota 2 kwietnia, 2022
: Http://www.un.org/en/events/autismday/

Œwiatowy Dzień Zdrowia

-
czwartek 7 kwietnia, 2022
: Http://www.who.int/world-health-day/en/

Record Store Day

-
poniedziałek 18 kwietnia, 2022
: Http://www.recordstoreday.com/

Dzień Ziemi

-
piątek 22 kwietnia, 2022
: Http://ww2.earthday.net/

Rezerwuj Œwiatowy Dzień autorskie

-
sobota 23 kwietnia, 2022
: Http://www.un.org/en/events/bookday/

World Immunization Week

-
poniedziałek 25 kwietnia, 2022
: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html

Dzień Malarii Œwiat

-
poniedziałek 25 kwietnia, 2022
: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/malaria/en/index.html

World Intellectual Property Day

-
wtorek 26 kwietnia, 2022
: Http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Œwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

-
czwartek 28 kwietnia, 2022
: Http://www.un.org/en/events/safeworkday/

Dzynarodowy Dzień Rodzin

-
niedziela 15 maja, 2022
: Http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/InternationalDayofFamilies.aspx

Dzień bez Papierosa

-
wtorek 31 maja, 2022
: Http://www.who.int

Dzień Dziecka

-
środa 1 czerwca, 2022
: The International Children's Day (ICD) is celebrated in numerous countries on June 1 each year.The ICD had its origin in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925. It is not clear as to why June 1 was chosen as the ICD: one theory has it that the Chinese consul-general in San Francisco (USA) gathered a number of Chinese orphans to celebrate the Dragon Boat Festival in 1925, which happened to be on June 1 that year, and also coincided with the conference in Geneva. Wikipedia

Œwiatowy Dzień Przeciwko Pracy Dzieci

-
niedziela 12 czerwca, 2022
: Http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/WDACL/lang--en/index.htm

Œwiatowy Dzień Dawcy Krwi

-
wtorek 14 czerwca, 2022
: Http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2013/en/index.html

International Yoga Day

-
poniedziałek 20 czerwca, 2022
:

World Hepatitis Day

-
niedziela 31 lipca, 2022
: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html

September Equinox

-
piątek 23 września, 2022
:

Œwiatowy dzień antykoncepcji

-
poniedziałek 26 września, 2022
: Suédois observed in Austria, China, Cezch Republic, Estonia, Finland, Ireland, Israel, Latvia, Latin America, Lithuania, Norway, Poland, Russia, Slovenia, Sweden

Międzynarodowy Dzień Muzyka

-
sobota 1 października, 2022
: By U.N./UNESCO proclamation. The International Music Council (IMC) and other world music organizations dedicate 24 hours to the promotion of music.

źź°č ľżš°ŔÇ łŻ

-
wtorek 4 października, 2022
: Started in 1931 at a convention of ecologists in Florence as a way of highlighting the plight of endangered species. October 4 was chosen as World Animal Day as it is the Feast Day of St Francis of Assisi, the patron saint of animals. http://www.worldanimalday.org.uk/

Dzień nauczyciela œwiata

-
środa 5 października, 2022
: Established in 1994 by UNESCO

Międzynarodowy Dzień działań zmierzajšcych do wyeliminowania ubóstwa na œwiecie

-
poniedziałek 17 października, 2022
:

Dzień Narodów Zjednoczonych

-
poniedziałek 24 października, 2022
:

World Toilet Day

-
sobota 19 listopada, 2022
: Www.worldtoiletday.info

Dzień Dziecka Universalu

-
niedziela 20 listopada, 2022
: Http://www.un.org/depts/dhl/children_day/index.html

Œwiatowy Dzień AIDS

-
czwartek 1 grudnia, 2022
: Www.worldaidsday.org/

Dzień Praw Człowieka

-
sobota 10 grudnia, 2022
: Data została wybrana do przyjęcia zaszczyt i przepowiadania, w dniu 10 grudnia 1948 r., w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

December Solstice

-
środa 21 grudnia, 2022
: