Święta i uroczystości na świecie

Katolicyzm lub Protestantyzm : Ta strona informuje o świętach i uroczystościach religijnych na całym świecie w trakcie bieżących 3 miesięcy

DataNazwatypuwięcej
piątek 6 stycznia, 2023EpifaniaKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
poniedziałek 9 stycznia, 2023EpifaniaKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
sobota 21 stycznia, 2023Regionalne œwiętoKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
niedziela 5 lutego, 2023Regionalne œwiętoKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
wtorek 21 lutego, 2023Opcjonalne wakacjeKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
środa 22 lutego, 2023Opcjonalne wakacjeKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
środa 22 lutego, 2023Środa PopielcowaKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
poniedziałek 27 lutego, 2023Regionalne œwiętoKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
niedziela 5 marca, 2023Celebracja i protestanckich Koœciołów EwangelickichKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
środa 15 marca, 2023Zwyczajowo wakacjeKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
niedziela 19 marca, 2023Dzień Św. JózefaKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
czwartek 30 marca, 2023Spiritual Baptist/Shouter Liberation DayKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
czwartek 6 kwietnia, 2023Wielki CzwartekKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
piątek 7 kwietnia, 2023Regionalne ŚwiętoKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
piątek 7 kwietnia, 2023Opcjonalne wakacjeKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
piątek 7 kwietnia, 2023Opcjonalne wakacjeKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
piątek 7 kwietnia, 2023Wielki PištekKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
sobota 8 kwietnia, 2023Wielka SobotaKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
niedziela 9 kwietnia, 2023WielkanocKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
poniedziałek 10 kwietnia, 2023Zwyczajowo wakacjeKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
poniedziałek 10 kwietnia, 2023Regionalne œwiętoKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
poniedziałek 10 kwietnia, 2023Opcjonalne wakacjeKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
poniedziałek 10 kwietnia, 2023Poniedziałek WielkanocnyKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
poniedziałek 24 kwietnia, 2023Urzędów administracji sš zamknięteKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
czwartek 4 maja, 2023Saint FlorianKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
sobota 6 maja, 2023Św. Georga (kliknij)Katolicyzm lub Protestantyzm
view more
czwartek 18 maja, 2023WniebowstšpienieKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
środa 24 maja, 2023Pielgrzymka do Saintes Maries de la Mer (Francja) (kliknij)Katolicyzm lub Protestantyzm
view more
sobota 27 maja, 2023Wigilia Zesłania Ducha ŒwiętegoKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
niedziela 28 maja, 2023Dzień Zesłania Ducha ŚwiętegoKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
niedziela 28 maja, 2023Zielone ŒwištkiKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
poniedziałek 29 maja, 2023Poniedziałek po Zesłaniu Ducha ŒwiętegoKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
czwartek 8 czerwca, 2023Opcjonalne wakacjeKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
czwartek 8 czerwca, 2023Regionalne œwiętoKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
sobota 24 czerwca, 2023Jan Chrzciciel (tylko w Florencji, Turynie i Genowie)Katolicyzm lub Protestantyzm
view more
czwartek 29 czerwca, 2023St Peter's DayKatolicyzm lub Protestantyzm
view more

Epifania

-
piątek 6 stycznia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : The term comes from ancient Greek and means appearance . Celebrated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

Epifania

-
poniedziałek 9 stycznia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : The term comes from ancient Greek and means appearance . Celebrated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

Regionalne œwięto

-
sobota 21 stycznia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Saint Meinrad in Einsiedeln only

Regionalne œwięto

-
niedziela 5 lutego, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Saint Agatha of Sicily

Opcjonalne wakacje

-
wtorek 21 lutego, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Carnival

Opcjonalne wakacje

-
środa 22 lutego, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Until 14:00

Środa Popielcowa

-
środa 22 lutego, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Christian observance to begin the 40 day season of Lent. Ashes are marked on worshippers as a sign of penitence. In Galicia, Spain, only in the city of Pontevedra.
In some Caribbean islands, marks the carnival period.

Regionalne œwięto

-
poniedziałek 27 lutego, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Only in the city of Basel. Please check with www.fasnachts-comite.ch (in German) for a list of numerous festivities. It all begins with what is known as the Morgestraich. At exactly 4 a.m., all the lights in the city center go off. Out of the pitch darkness, the sound of drums and piccolos waft through the cold night air. Closer and closer it comes, and a faint light glows in the distance. Suddenly, there they are, coming from all directions, the musicians and marchers of the city’s Fasnacht cliques. Each wears a masks. Some have small lamps on their heads. They carry painted lanterns that mock things that happend during the past year.

Celebracja i protestanckich Koœciołów Ewangelickich

-
niedziela 5 marca, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm :

Zwyczajowo wakacje

-
środa 15 marca, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Mid-Lent

Dzień Św. Józefa

-
niedziela 19 marca, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Only in Luzern, Uri, Schwyz, Nidwalden, Ticino and Wallis

Spiritual Baptist/Shouter Liberation Day

-
czwartek 30 marca, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Spiritual/Shouter Baptist Liberation Day is an annual public holiday celebrated in Trinidad and Tobago on 30 March. The holiday commemorates the repeal on 30 March 1951 of the 1917 Shouter Prohibition Ordinance that prohibited the activities of the Shouter or Spiritual Baptist faith. Trinidad and Tobago is the only country in the world that celebrates a public holiday for the Spiritual Baptist faith. [Wikipedia]

Wielki Czwartek

-
czwartek 6 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Maundy Thursday: Commemorates the Last Supper when Jesus instituted the Holy Eucharist (Lord's Supper).

Regionalne Święto

-
piątek 7 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : in Jammu province only

Opcjonalne wakacje

-
piątek 7 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Good Friday observed by the Catholic community

Opcjonalne wakacje

-
piątek 7 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Good Friday

Wielki Pištek

-
piątek 7 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Pierwszy Sobór Nicejski (zebranie Biskupów w początkach chrześcijaństwa) chciał znaleźć dzień na pamiątkę ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa.Ten upamiętnienie miał być połączone do tradycji żydowskiej wakacje, ponieważ Ostatnia Wieczerza Chrystusa była uważana za żydowską Paschę. Ale kalendarza żydowskiego opiera się na cykle księżyca i słońca, więc Święto Paschy miał do tego samego kalendarza.

Wielka Sobota

-
sobota 8 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : paid holiday

Wielkanoc

-
niedziela 9 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : paid holiday

Zwyczajowo wakacje

-
poniedziałek 10 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Easter Monday

Regionalne œwięto

-
poniedziałek 10 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Easter Monday In Edinburg only

Opcjonalne wakacje

-
poniedziałek 10 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Easter

Poniedziałek Wielkanocny

-
poniedziałek 10 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Data Wielkanocy była ustalana w roku 325. Ta celebracja jest obliczana zgodnie z księżycowym kalendarzem. \"

Urzędów administracji sš zamknięte

-
poniedziałek 24 kwietnia, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : St George's Day

Saint Florian

-
czwartek 4 maja, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Christian saint, and the patron saint of Linz

Św. Georga (kliknij)

-
sobota 6 maja, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Not observed by Muslim communities Not observed by Muslim communities

Wniebowstšpienie

-
czwartek 18 maja, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

Pielgrzymka do Saintes Maries de la Mer (Francja) (kliknij)

-
środa 24 maja, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : in southern France, near Montpellier

Wigilia Zesłania Ducha Œwiętego

-
sobota 27 maja, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm :

Dzień Zesłania Ducha Świętego

-
niedziela 28 maja, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : paid holiday

Zielone Œwištki

-
niedziela 28 maja, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Not a paid holiday

Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Œwiętego

-
poniedziałek 29 maja, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

Opcjonalne wakacje

-
czwartek 8 czerwca, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Corpus Christi

Regionalne œwięto

-
czwartek 8 czerwca, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Corpus Christi

Jan Chrzciciel (tylko w Florencji, Turynie i Genowie)

-
sobota 24 czerwca, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm : Jan Chrzciciel prawdopodobnie był zwolennikiem szkoły esseńczyków, jednak nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy był jej członkiem, a jego nauczanie w niektórych aspektach jest sprzeczne z esseńskimi doktrynami. Przez wielu swoich słuchaczy uznawany był za Mesjasza. O jego działalności misyjnej i kaznodziejskiej wspominają Ewangelie i żydowski historyk Józef Flawiusz. Flawiusz pisze o Janie Chrzcicielu w Dawnych dziejach Izraela (znane też pod tytułem Starożytności żydowskie), że Jan nie chrzcił dla oczyszczenia z grzechu, lecz dla oczyszczenia ciała. Przez chrześcijan jest uznawany za ostatniego biblijnego proroka przed nadejściem Chrystusa. Mandejczycy uznają go za największego z proroków. Muzułmanie uznają go za jednego z proroków, poprzednika Jezusa i Mahometa.

St Peter's Day

-
czwartek 29 czerwca, 2023
Katolicyzm lub Protestantyzm :