Święta i uroczystości na świecie

Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia) : święta państwowe i dni wolne od pracy, dni, w których banki są zamknięte, giełdy papierów wartościowych, wakacje szkolne

link

Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia) : pełny harmonogram świąt państwowych i dni wolnych od pracy, dni, w których banki i giełdy papierów wartościowych są zamknięte, wakacje szkolne, targi handlowe, imprezy kulturalne i sportowe, festiwale, karnawały, wybory w ciągu najbliższych 3 miesięcy


Waluta: Euro (EUR)
Dotyczy tylko giełdy (kalendarz Banków Europejskich TARGET):
Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, Boże Narodzenie
Weekend : sobota i niedziela

jEŚLI POTRZEBUJESZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK(I) TEGO KRAJU German (90 million speakers in 5 countries), Turkish family (90 million speakers), Frison (0.3 million speakers) ...
Skontaktuj siĘ z firmĄ edit!
DataNazwatypuwięcej
niedziela 1 maja, 2022Święto PracySwieckich urlop
view more
niedziela 15 maja, 2022Wybory stanoweWyjątkowe wydarzenia
view more
środa 25 maja, 2022œwięto Wniebowstšpienia (poczštek)Wakacje szkolne
view more
czwartek 26 maja, 2022WniebowstšpienieKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
poniedziałek 30 maja, 2022œwięto Wniebowstšpienia (koniec)Wakacje szkolne
view more
piątek 3 czerwca, 2022Zesłanie Ducha Świętego (początek)Wakacje szkolne
view more
poniedziałek 6 czerwca, 2022Poniedziałek po Zesłaniu Ducha ŒwiętegoKatolicyzm lub Protestantyzm
view more
wtorek 7 czerwca, 2022Zesłanie Ducha Świętego (koniec)Wakacje szkolne
view more
niedziela 12 czerwca, 2022Duisburg MaratonImprezy sportowe
view more
niedziela 12 czerwca, 2022Essen Ruhr MaratonImprezy sportowe
view more
czwartek 16 czerwca, 2022Boże Ciało (kliknij)Katolicyzm
view more
niedziela 19 czerwca, 2022Spoga CologneHandlu pokazuje
view more
piątek 24 czerwca, 2022Letnie wakacje (poczštek)Wakacje szkolne
view more
środa 10 sierpnia, 2022Letnie wakacje (koniec)Wakacje szkolne
view more
sobota 3 września, 2022P-Weg-MaratonImprezy sportowe
view more
sobota 10 września, 2022Münster MaratonImprezy sportowe
view more
niedziela 11 września, 2022Bonn MaratonImprezy sportowe
view more
piątek 30 września, 2022Jesienne œwięto (poczštek)Wakacje szkolne
view more
niedziela 2 października, 2022Cologne MaratonImprezy sportowe
view more
poniedziałek 3 października, 2022Dzień Jednoœci NiemiecŚwięto Narodowe
view more
poniedziałek 17 października, 2022Jesień œwięto (koniec)Wakacje szkolne
view more
wtorek 18 października, 2022AnugaHandlu pokazuje
view more
wtorek 18 października, 2022INTERGEOHandlu pokazuje
view more
wtorek 1 listopada, 2022Wszystkich ŒwiętychKatolicyzm
view more
poniedziałek 14 listopada, 2022ComPaMEDHandlu pokazuje
view more

Święto Pracy

-
niedziela 1 maja, 2022
Swieckich urlop : Chicago, sobota 1 maj 1886: 350.000 pracowników w sprawie strajku. Chcš 8-godzinnego dnia pracy. Wszystkie branże sš sparaliżowany ogólnokrajowym. W poniedziałek, policja otworzyć ogień. We wtorek, ponownie w Chicago jest na strajku. Po bombš rozpoczęto wobec nich, policja otworzyć ogień. 12 martwych, w tym 7 policjantów. 8 anarchistów będzie potępiony i wykonane. W 1889, Międzynarodowy Ruch Socjalistycznej spotkali się w Paryżu i ogłosił dziœ Międzynarodowy Dzień Pracy . Sowieci wzięli tej samej decyzji, podobnie jak naziœci. We Francji, zgodnie z reżimem Vichy (1940-1944), uroczystoœci został nazwany Dzień Pracy .

Wybory stanowe

-
niedziela 15 maja, 2022
Wyjątkowe wydarzenia :

œwięto Wniebowstšpienia (poczštek)

-
środa 25 maja, 2022
Wakacje Szkolne :

Wniebowstšpienie

-
czwartek 26 maja, 2022
Katolicyzm lub Protestantyzm : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

œwięto Wniebowstšpienia (koniec)

-
poniedziałek 30 maja, 2022
Wakacje Szkolne :

Zesłanie Ducha Świętego (początek)

-
piątek 3 czerwca, 2022
Wakacje Szkolne :

Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Œwiętego

-
poniedziałek 6 czerwca, 2022
Katolicyzm lub Protestantyzm : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

Zesłanie Ducha Świętego (koniec)

-
wtorek 7 czerwca, 2022
Wakacje Szkolne :

Duisburg Maraton

-
niedziela 12 czerwca, 2022
Imprezy sportowe : Www.rhein-ruhr-marathon.de/ 2022 edition confirmed

Essen Ruhr Maraton

-
niedziela 12 czerwca, 2022
Imprezy sportowe : Https://www.rhein-ruhr-marathon.de/ 2022 edition confirmed

Boże Ciało (kliknij)

-
czwartek 16 czerwca, 2022
Katolicyzm : For six hundred years that feast was observed on the Thursday after Trinity Sunday, but in 1970 the new Roman Missal, while retaining that day for some countries, provided that in others the feast be observed on the Sunday after Trinity. Commemorates the Last supper. Pope Urban IV ordered the observance of such a feast in 1264, and in the following century it became universal in the Western Church.

Spoga Cologne

-
niedziela 19 czerwca, 2022
Handlu pokazuje : Lasts 3 days www.spoga-cologne.com/ 2022 edition confirmed

Letnie wakacje (poczštek)

-
piątek 24 czerwca, 2022
Wakacje Szkolne :

Letnie wakacje (koniec)

-
środa 10 sierpnia, 2022
Wakacje Szkolne :

P-Weg-Maraton

-
sobota 3 września, 2022
Imprezy sportowe : Www.p-weg.de/ 2022 edition confirmed

Münster Maraton

-
sobota 10 września, 2022
Imprezy sportowe : Www.volksbank-muenster-marathon.de 2022 edition confirmed

Bonn Maraton

-
niedziela 11 września, 2022
Imprezy sportowe : Www.deutschepost-marathonbonn.de/ 2022 edition confirmed

Jesienne œwięto (poczštek)

-
piątek 30 września, 2022
Wakacje Szkolne :

Cologne Maraton

-
niedziela 2 października, 2022
Imprezy sportowe : Www.koeln-marathon.de/ 2022 edition confirmed

Dzień Jednoœci Niemiec

-
poniedziałek 3 października, 2022
Swieckich urlop : (niem. Tag der Deutschen Einheit) – niemieckie œwięto państwowe obchodzone 3 paŸdziernika w rocznicę Zjednoczenia Niemiec w 1990[1][2]. Na podstawie umowy zjednoczenia Niemiec jest to œwięto federalne [Wikipedia]

Jesień œwięto (koniec)

-
poniedziałek 17 października, 2022
Wakacje Szkolne :

Anuga

-
wtorek 18 października, 2022
Handlu pokazuje : Lasts 4 days, www.anuga.com/ in Cologne 2022 edition CONFIRMED

INTERGEO

-
wtorek 18 października, 2022
Handlu pokazuje : Lasts 3 days - Geoinformation www.intergeo.de/ in Essen 2022 edition CONFIRMED

Wszystkich Œwiętych

-
wtorek 1 listopada, 2022
Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.

ComPaMED

-
poniedziałek 14 listopada, 2022
Handlu pokazuje : Lasts 4 days - www.compamed.de in Düsseldorf 2022 edition CONFIRMED