Święta i uroczystości na świecie

2024: Ta strona informuje o wszystkich obrzędach uznanych przez ONZ, UNESCO, WHO, UNEP... w trakcie bieżących 3 miesięcy

DataNazwawięcej
sobota 27 stycznia, 2024Arodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
view more
niedziela 4 lutego, 2024Œwiatowy Dzień Raka
view more
wtorek 6 lutego, 2024Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych
view more
wtorek 13 lutego, 2024Dzień Radio Œwiat
view more
wtorek 20 lutego, 2024Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej
view more
środa 21 lutego, 2024Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
view more
piątek 8 marca, 2024Międzynarodowy Dzień Kobiet
view more
środa 20 marca, 2024March Equinox
view more
środa 20 marca, 2024Journée Internationale de la Francophonie
view more
czwartek 21 marca, 2024Œwiatowy Dzień Poezji
view more
czwartek 21 marca, 2024Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš
view more
czwartek 21 marca, 2024Dzień Praw Człowieka
view more
czwartek 21 marca, 2024Œwiat dół Syndrome Day
view more
piątek 22 marca, 2024Œwiatowy Dzień Wody
view more
sobota 23 marca, 2024Œwiatowy Dzień Meteorologii
view more
niedziela 24 marca, 2024World TB Day
view more
niedziela 24 marca, 2024Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar
view more
niedziela 24 marca, 2024Dzień GruŸlicy Œwiat
view more
poniedziałek 25 marca, 2024Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie
view more
wtorek 2 kwietnia, 2024Autyzm Œwiatowy Dzień Œwiadomoœci
view more
niedziela 7 kwietnia, 2024Œwiatowy Dzień Zdrowia
view more
czwartek 18 kwietnia, 2024Record Store Day
view more
poniedziałek 22 kwietnia, 2024Dzień Ziemi
view more
wtorek 23 kwietnia, 2024Rezerwuj Œwiatowy Dzień autorskie
view more
czwartek 25 kwietnia, 2024Dzień Malarii Œwiat
view more
piątek 26 kwietnia, 2024World Intellectual Property Day
view more
niedziela 28 kwietnia, 2024Œwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
view more
poniedziałek 29 kwietnia, 2024World Immunization Week
view more
piątek 3 maja, 2024Œwiatowego Dnia Wolnoœci Prasy
view more
środa 15 maja, 2024Dzynarodowy Dzień Rodzin
view more
piątek 31 maja, 2024Dzień bez Papierosa
view more
sobota 1 czerwca, 2024Dzień Dziecka
view more
środa 12 czerwca, 2024Œwiatowy Dzień Przeciwko Pracy Dzieci
view more
piątek 14 czerwca, 2024Œwiatowy Dzień Dawcy Krwi
view more
czwartek 20 czerwca, 2024International Yoga Day
view more
niedziela 28 lipca, 2024World Hepatitis Day
view more
poniedziałek 23 września, 2024September Equinox
view more
czwartek 26 września, 2024Œwiatowy dzień antykoncepcji
view more
wtorek 1 października, 2024Międzynarodowy Dzień Muzyka
view more
piątek 4 października, 2024źź°č ľżš°ŔÇ łŻ
view more
sobota 5 października, 2024Dzień nauczyciela œwiata
view more
czwartek 17 października, 2024Międzynarodowy Dzień działań zmierzajšcych do wyeliminowania ubóstwa na œwiecie
view more
czwartek 24 października, 2024Dzień Narodów Zjednoczonych
view more
wtorek 19 listopada, 2024World Toilet Day
view more
środa 20 listopada, 2024Dzień Dziecka Universalu
view more
niedziela 1 grudnia, 2024Œwiatowy Dzień AIDS
view more
wtorek 10 grudnia, 2024Dzień Praw Człowieka
view more
niedziela 22 grudnia, 2024December Solstice
view more

Arodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

-
sobota 27 stycznia, 2024
: Http://www.un.org/en/holocaustremembrance/2012/calendar2012.html

Œwiatowy Dzień Raka

-
niedziela 4 lutego, 2024
: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/en/index.html

Międzynarodowy Dzień Zero Tolerancji dla okaleczania żeńskich narzšdów płciowych

-
wtorek 6 lutego, 2024
: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/en/index.html

Dzień Radio Œwiat

-
wtorek 13 lutego, 2024
: Http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/

Œwiatowy Dzień Sprawiedliwoœci Społecznej

-
wtorek 20 lutego, 2024
: Http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

-
środa 21 lutego, 2024
: Http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/

Międzynarodowy Dzień Kobiet

-
piątek 8 marca, 2024
: Http://www.un.org/en/events/womensday/

March Equinox

-
środa 20 marca, 2024
:

Journée Internationale de la Francophonie

-
środa 20 marca, 2024
: Http://www.francophonie.org/

Œwiatowy Dzień Poezji

-
czwartek 21 marca, 2024
: Http://www.un.org/en/events/poetryday/

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacjš Rasowš

-
czwartek 21 marca, 2024
: Http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/

Dzień Praw Człowieka

-
czwartek 21 marca, 2024
: For business, try to avoid: Easter, July, mid-December to mid-January

Œwiat dół Syndrome Day

-
czwartek 21 marca, 2024
: Http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/

Œwiatowy Dzień Wody

-
piątek 22 marca, 2024
: Http://www.un.org/en/events/waterday/

Œwiatowy Dzień Meteorologii

-
sobota 23 marca, 2024
: Http://www.wmo.int/worldmetday/

World TB Day

-
niedziela 24 marca, 2024
: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html

Międzynarodowy Dzień Prawa do prawdy o rażšce łamanie praw człowieka i godnoœci ofiar

-
niedziela 24 marca, 2024
: Http://www.un.org/en/events/righttotruthday/

Dzień GruŸlicy Œwiat

-
niedziela 24 marca, 2024
: Http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar niewolnictwo i handel niewolnikami transatlantyckie

-
poniedziałek 25 marca, 2024
: Http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/

Autyzm Œwiatowy Dzień Œwiadomoœci

-
wtorek 2 kwietnia, 2024
: Http://www.un.org/en/events/autismday/

Œwiatowy Dzień Zdrowia

-
niedziela 7 kwietnia, 2024
: Http://www.who.int/world-health-day/en/

Record Store Day

-
czwartek 18 kwietnia, 2024
: Http://www.recordstoreday.com/

Dzień Ziemi

-
poniedziałek 22 kwietnia, 2024
: Http://ww2.earthday.net/

Rezerwuj Œwiatowy Dzień autorskie

-
wtorek 23 kwietnia, 2024
: Http://www.un.org/en/events/bookday/

Dzień Malarii Œwiat

-
czwartek 25 kwietnia, 2024
: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/malaria/en/index.html

World Intellectual Property Day

-
piątek 26 kwietnia, 2024
: Http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Œwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

-
niedziela 28 kwietnia, 2024
: Http://www.un.org/en/events/safeworkday/

World Immunization Week

-
poniedziałek 29 kwietnia, 2024
: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html

Œwiatowego Dnia Wolnoœci Prasy

-
piątek 3 maja, 2024
: Http://www.un.org/en/events/pressfreedomday/

Dzynarodowy Dzień Rodzin

-
środa 15 maja, 2024
: Http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/InternationalDayofFamilies.aspx

Dzień bez Papierosa

-
piątek 31 maja, 2024
: Http://www.who.int

Dzień Dziecka

-
sobota 1 czerwca, 2024
: The International Children's Day (ICD) is celebrated in numerous countries on June 1 each year.The ICD had its origin in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925. It is not clear as to why June 1 was chosen as the ICD: one theory has it that the Chinese consul-general in San Francisco (USA) gathered a number of Chinese orphans to celebrate the Dragon Boat Festival in 1925, which happened to be on June 1 that year, and also coincided with the conference in Geneva. Wikipedia

Œwiatowy Dzień Przeciwko Pracy Dzieci

-
środa 12 czerwca, 2024
: Http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/WDACL/lang--en/index.htm

Œwiatowy Dzień Dawcy Krwi

-
piątek 14 czerwca, 2024
: Http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2013/en/index.html

International Yoga Day

-
czwartek 20 czerwca, 2024
:

World Hepatitis Day

-
niedziela 28 lipca, 2024
: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html

September Equinox

-
poniedziałek 23 września, 2024
:

Œwiatowy dzień antykoncepcji

-
czwartek 26 września, 2024
: Suédois observed in Austria, China, Cezch Republic, Estonia, Finland, Ireland, Israel, Latvia, Latin America, Lithuania, Norway, Poland, Russia, Slovenia, Sweden

Międzynarodowy Dzień Muzyka

-
wtorek 1 października, 2024
: By U.N./UNESCO proclamation. The International Music Council (IMC) and other world music organizations dedicate 24 hours to the promotion of music.

źź°č ľżš°ŔÇ łŻ

-
piątek 4 października, 2024
: Started in 1931 at a convention of ecologists in Florence as a way of highlighting the plight of endangered species. October 4 was chosen as World Animal Day as it is the Feast Day of St Francis of Assisi, the patron saint of animals. http://www.worldanimalday.org.uk/

Dzień nauczyciela œwiata

-
sobota 5 października, 2024
: Established in 1994 by UNESCO

Międzynarodowy Dzień działań zmierzajšcych do wyeliminowania ubóstwa na œwiecie

-
czwartek 17 października, 2024
:

Dzień Narodów Zjednoczonych

-
czwartek 24 października, 2024
:

World Toilet Day

-
wtorek 19 listopada, 2024
: Www.worldtoiletday.info

Dzień Dziecka Universalu

-
środa 20 listopada, 2024
: Http://www.un.org/depts/dhl/children_day/index.html

Œwiatowy Dzień AIDS

-
niedziela 1 grudnia, 2024
: Www.worldaidsday.org/

Dzień Praw Człowieka

-
wtorek 10 grudnia, 2024
: Data została wybrana do przyjęcia zaszczyt i przepowiadania, w dniu 10 grudnia 1948 r., w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

December Solstice

-
niedziela 22 grudnia, 2024
: